English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl

 

Az önkormányzat szeptember 18-án tartotta soron következõ ülését. Alább az ülésen elhangzottakról tudósítunk.

 

A Hernád Közmû Kft. mûködésérõl

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a Hernád Közmû Kft. mûködésérõl szóló beszámolót.

 

A nagyközség egészségügyi helyzetérõl

A képviselõk megtárgyalták a házi orvosok, a gyermekorvos és a védõnõk beszámolóit a település egészségügyi helyzetérõl.

 

Gyermekorvosi rendelési idõ visszaállítása Ócsanáloson

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 87/2012. (VIII. 21.) számú képviselõ-testületi határozatát visszavonta. Ócsanálos külterületi lakott helyen a heti fél órás gyermekorvosi rendelést október 1-tõl a következõk szerint fogadta el:

Onga, Bem apó út 38.:

Hétfõ–szerda–péntek: 8.00–11.00-ig

Kedd–csütörtök: 14.00–17.00-ig

Onga–Ócsanálos, Akác út 2.:

Kedd: 13.00–13.30-ig

A tanácsadások helyszíne és idõpontja:

Onga, Arany J. út 18. Kedd: 9.30–11.00-ig

Onga, Rózsa út 22. Kedd: 11.00–12.30-ig

 

ÖNHIKI benyújtása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

A közbeszerzési terv módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete módosította a 2012. évi közbeszerzési tervét.

A közbeszerzési terv módosítása az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán” valamint az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 „Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben” projektek megvalósítása érdekében vált szükségessé.

 

A közbeszerzés

Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Ajánlatkérõje

Típusa

Tárgya

Becsült nettó értéke Ft-ban

Értékhatár szerint

Eljárás típusa szerint

Megkezdésének várható idõpontja szerint

Onga Nagyközség Önkormányzata

építési beruházás

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán - kivitelezés

52 672 845

2011. évi CVIII tv. III. rész nemzeti eljárásrend

122.§ (7) bekezdés alapján

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012.09

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028 azonosítószámú projekt támogatása, önerõ

Onga Nagyközség Önkormányzata

építési beruházás

Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben projekt keretében út és járdafejlesztés

67 520 329

2011. évi CVIII tv. III. rész nemzeti eljárásrend

122.§ (7) bekezdés alapján

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2012.10

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 azonosítószámú projekt támogatása, önerõ

 

A közbeszerzési eljárásban eljáró bíráló bizottságba az alábbi tagokat jelölte: dr. Nevelõs Szabolcs, Skoda Zoltán és Németh Sándor.

Póttagok: Kronovitter Béla és Kun Zoltánné.

Tanácskozási joggal a bírálaton részt vesz: Madzin Tibor és Rózsa László.

 

Kisléptékû településfejlesztés Ongán

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 azonosító számú „Kisléptékû településfejlesztés Onga nagyközségben” címû projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértõi tevékenység elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 1.481.000 Ft + 399.870 Ft ÁFA = 1.880.870 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 1.481.000 Ft + 399.870 Ft ÁFA = 1.880.870 Ft.

A projekt támogató levele alapján az elszámolható költségek vonatkozásában 95%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 3/2012. (I. 13.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Onga belterületi közúthálózatának helyreállítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 azonosító számú „Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése” címû projekt megvalósításához kapcsolódó mûszaki ellenõri feladatainak elvégzésére a Független Építõmérnök Iroda Kft. (3561 Felsõzsolca, Bolyai János u. 2.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 1.170.000 Ft + 315.900 Ft ÁFA = 1.485.900 Ft.

A pályázat a projekt támogatási szerzõdése értelmében az elszámolható költségek vonatkozásában 94,99 %-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a 89/2012. (VIII. 21.) számú képviselõ-testületi határozatában a megvalósításhoz szükséges önerõt a költségvetése terhére biztosította.

 

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” címû projekt megvalósításához kapcsolódó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.) régészeti feladatok ellátására vonatkozó elõterjesztését megtárgyalta, az új jogszabályi elõírásoknak megfelelõ szerzõdés tervezetét elfogadta.

A pályázat a projekt támogatási szerzõdése értelmében az elszámolható költségek vonatkozásában 100%-os támogatásban részesül.

 

Hulladék közszolgáltatási szerzõdés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a települési szilárd hulladék összegyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a megismételt közbeszerzési eljárás lezárásáig a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. sz.) közszolgáltatási szerzõdés hosszabbítását elfogadta.

120 literes gyûjtõedény egyszeri ürítésének díja: 430 Ft/ürítés/db+ÁFA.

60 literes gyûjtõedény egyszeri ürítésének díja: 234 Ft/ürítés/db+ÁFA.

Szabványtól eltérõ, illetve egyéb gyûjtõedények (zsák) egyszeri ürítési díja: 240 Ft/db+ÁFA.

4 m³-es konténer egyszeri ürítési díja: 19.560 Ft/ürítés+ÁFA.

6 m³-es konténer egyszeri ürítési díja: 29.340 Ft/ürítés+ÁFA.

Lomtalanítás egyszeri díja: az ürítési díjak tartalmazzák a lomtalanítás költségét.

 

Az iskolai vagyon mûködtetésérõl szándéknyilatkozat

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a 3000 fõ lakosságszámot meghaladó önkormányzat részérõl, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján az alábbi szándéknyilatkozatot fogadta el.

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozott, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló Görgey Artúr Általános Iskola és AMI fenntartására szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetését nem képes vállalni.

 

Egyéb kérdések

Az ülésen többek között szó volt még a Felsõzsolcai Rendõrõrs ügyviteli dolgozójának béréhez való hozzájárulásáról, a polgárõrség munkájáról, a közterületi alkoholfogyasztás tarthatatlanságáról, a Szõlõhegyre vezetõ út kijavításának lehetõségérõl, a közmeghallgatás és a szüreti felvonulás elõkészítésérõl.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1023743

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...