English Deutche Szlovák Román Ukrán

Kultúrne združenie obce Onga

Ongai Kulturális Egyesület - Kultúrne združenie obce Onga (OKE) bolo oficiálne založené 25. februára 1999. Pri vzniku združenia určili zakladajúci členovia za prvoradé ciele nasledovné: spestrenie a zveľaďovanie miestneho kultúrneho života, zachovanie kultúrneho dedičstva, hľadanie a podporovanie talentov, vydávanie publikácií o miestnej histórii a tradíciách, fotografická a filmová dokumentácia miestnych podujatí, informovanie miestnej komunity a verejnosti. V uplynulom desaťročí sa OKE stalo známou verejnoprospešnou neziskovou organizáciou nielen v obci Onga, ale v celom regióne.

OKE od svojho vzniku vydáva miestny verejný mesačník Ongai Kékdaru (Modrý žeriav popolavý obce Onga), ktorý je už roky sprístupnený aj na internete: www.okeonga.hu. OKE prevádzkuje aj webstránku obce pre tretí sektor a členovia OKE boli aj autormi prvej webstránky samosprávy obce Onga. Formu a obsah webstránok sme už viackrát obnovili.

V roku 2007 začalo OKE realizovať plán vytvorenia miestneho múzea, ktorý podporuje aj miestna samospráva. Oficiálne otvorenie tejto inštitúcie bude v máji 2010.

OKE postavilo pomník s názvom Ongaiak Ongáért (Ongovčania pre Ongu), vytvorilo pamätnú tabuľu židovským obetiam II. svetovej vojny a s ich iniciatívou a pomocou bol odhalený aj reliéf Artúra Görgeyho v miestnej základnej škole. OKE priebežne zbiera historické predmety, dokumenty, zdroje a fotografie súvisiace s dejinami obce.

Významnejšie publikácie OKE sú: Bársonyosan irodalmi antológia (Zamatovo literárna antológia), Album fotografií o histórii obce Onga v XX. storočí, Učebnica o Onge, Zbierka vybranej bibliografie obce Onga, Príspevky o školstve obce Onga - monografia o histórii školstva obce, Monografia o histórii reformovaného kostola a cirkvi. Viacero našich kníh bolo v roku 2008 vydaných už druhý krát.

Združenie vydalo osem multimediálnych publikácií (CD a DVD) miestneho či regionálneho významu. Z nich je najdôležitejšie DVD o miestnej histórii obce Onga.

Knihy, publikácie a všetky čísla mesačníka Ongai Kékdaru sme poslali všetkým dôležitým verejným inštitúciám našej župy, samosprávam a susedným obciam.

OKE sa od svojho vzniku aktívne podieľalo na formovaní miestneho verejného života, spestrovaní kultúrneho diania, často organizovalo výstavy, pod názvom Ongai Kulturális Esték (Kultúrne večery obce Onga) organizovalo prednášky a stretnutia s významnými osobnosťami. Okrem prednášateľov miestneho či regionálneho významu boli hosťami OKE: Nagy Feró, Schuster Lóránt, Waszlavik Gazember László, Eperjes Károly, Takaró Mihály, dr. Csorba Csaba, dr. Kerényi Ferenc, Kerényi Imre, Szentmihályi Szabó Péter, dr. Horváth Zita, dr. Nagy Balázs, Erős Zsolt a Hobó (niektorí aj pri viacerých príležitostiach).

OKE zorganizovalo početné návštevy divadiel, divadelné predstavenia v obci, koncerty, klubové koncerty, civilné fóra, miestne vedomostné súťaže, pamätné slávnosti (1956, milénium, história obce atď.), tematické letné tábory (7), „Kattints rá nagyi!" (Klikni na to babka!) počítačové kurzy (4x) a iné školenia. OKE sa spolupodieľalo na organizovaní kultúrnych a vedeckých podujatí obce a regiónu, divadelných podujatí, dní obce a miestnych kultúrnych dní i kultúrnych programov. Členovia združenia sa zúčastnili na brigádach organizovaných za účelom skrášlenia obce, sami si viackrát ročne zorganizovali výsadbu stromov a okrasných rastlín na území obce, pri potoku Bársonyos-patak, v pamätnom parku a pri jazerách.

OKE je od začiatku členom medzinárodného programu TRIVIUM, a má veľmi dobré kontakty v Maďarsku aj s maďarskými občianskymi združeniami na Slovensku i Zakarpatskej Ukrajine. Naši členovia strávili v rámci školení a exkurzií viac dní v Zakarpatskej Ukrajine, na Slovensku, v Novohradskej župe, v obci Taksony (Peštianska župa) i v Sedmohradsku (Rumunsko).

Združenie vytvorilo v miestnej základnej škole mediálne štúdio. Tu sa pripravujú videofilmy a fotografie o miestnych a regionálnych podujatiach (napr. na verejné stretnutia s občanmi, slávnosti, workshopy MVO atď.), tu prevádzkuje OKE databázu fotografií a videofilmov, kde je archivovaných takmer 500 videozáznamov a 25 000 fotografií. Pomáhame i základnej škole pri mediálnom vyučovaní, kde disponujeme technickými zariadeniami v hodnote vyše 10 miliónov Ft.

V uplynulom desaťročí sme do r. 2009 vypracovali a podali 141 projektov, z ktorých bolo 92 podporených. V rámci týchto projektov sme získali takmer 20 miliónov forintov a 3 počítače. Okrem toho sme sa spolupodieľali aj na realizácii iných významných projektov, z ktorých bol najdôležitejší projekt s č. IHM-ITP 18 v r. 2005 - realizovaný spolu s miestnou samosprávou. V rámci tohto projektu obec tiež získala početné množstvo technického zariadenia. V súčasnosti je našou najvýznamnejšou činnosťou realizácia projektu „Történelmi tanösvény és múltfeltárás Ongán" (Historický náučný chodník a výskum miestnej histórie v obci Onga), ktorý bol podporený Nórskym finančným fondom pre rozvoj neziskovej sféry.

 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1018962

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...