English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Iskolai csengõszó

 

Az általános iskola hétköznapi élete a megszokott keretek között indult ebben a tanévben is. Szeptemberben több, már megszokott és újdonság számba menõ program zajlott le. Az intézmény átfogó felújítása ebben a hónapban is tovább folytatódott.

 

A köznevelésrõl szóló törvény követelményeinek megfelelõen megkezdõdött a mindennapos testneveléshez szükséges feltételrendszer kialakítása több területen. Intézkedési terv készült, amely meghatározza a legfontosabb teendõket. A törvényi követelmények figyelembevételével állítottuk össze a tanév tantárgyfelosztását. Testnevelõink és az érintett tanítók elkezdték a normarendszer megismerését és a gyakorlatba való ültetését. A több testnevelés óra önmagában nem hozhat látványos eredményeket. A szakmailag magas színvonalú munka adhatja meg számunkra azokat a sikereket, amelyek egyrészt erõsítik a tanulók egészségét és emelik versenyeredményeit.

 

A legjelentõsebb lépésnek tekinthetjük ezen a területen a tornatermi kapacitást növelõ pályázat kidolgozását. A program elvi váza pontosan tíz éve elkészült. Az aktualizálás és az idõközben megváltozott technikai paramétereknek való megfeleltetés folyamatban van. A jelenleg rendelkezésre álló tornaterem állapota feltétlenül megkívánja a gyors cselekvést. A termet fedõ tetõszerkezet állagának jelentõs mértékû romlását beázások jelzik. A fõ szerkezeti elemek nedvesedése folyamatos. A nyári idõszakban több megoldással próbálkoztunk a hibák kijavítására. A hibák rejtettsége miatt nehéz volt megszüntetni a szivárgásokat. A beázások okozta károk helyreállítása folyamatosan zajlik. A sérült mennyezet festése elengedhetetlenné vált. A festéssel párhuzamosan elvégeztük a világítás átfogó fejújítását is. Az elhasználódott és sokszor ázó világítótestek üzemkész állapotba hozása komoly feladat volt.

 

A mindennapos testnevelés bevezetését hivatott támogatni az IAAF gyermek-atlétikai programja. A program alapjaival Juhászné Rácz Enikõ tanító egy továbbképzés keretében ismerkedett meg. Az elsõsorban atlétikai alapkészségeket fejlesztõ kezdeményezés nem csupán technikai jellegû vezérfonal, de a terület új megközelítését is adja. A testnevelés órák mindennapi gyakorlatában erõteljesen jelenik meg a közös tevékenység, a csoportszellem kiépítésének szándéka. A programba való csatlakozás szakmai hozadéka mellett eszközfejlesztést is jelenthet iskolánknak.

 

Szeptember végén megtörténtek a bemeneti mérések. A tanulók felkészültségének mérése fontos feladatként jelentkezik a tanév kezdetén és természetesen a végén. A ki- és bemeneti mérések, ill. a házi versenyek fontos állomásai az országos felmérésekre való felkészülés folyamatának.

 

Jutalomként erdei iskolai programban vett részt iskolánk 2. b és 3. b osztálya, az Északerdõ Zrt. fónagysági Bagoly-Vár Erdei Iskolájában. Az izgalmas helyszín számos meglepetést rejtegetett. A kétnapos program keretében foglalkozásokon és tematikus túrákon vettek részt a tanulók és nevelõk. A részvevõ tanulók élményekkel gazdagodva térhettek vissza az iskolai mindennapokba. A program az Ongai Iskoláért Alapítvány anyagi támogatásával valósulhatott meg. A program felelõs szervezõje Rózsa Lászlóné tanító néni volt.

 

Szeptember 12-én szülõi értekezletet tartottunk. A részvevõ szülõk megismerhették a tanév követelményeit, az egyes osztályok tervezett programjait. A szülõk részvételi aránya jónak mondható. Újjá alakultak az osztály képviseletét biztosító választások. A SZMK megtartotta elsõ ülését, ahol az eddigi vezetõség ismételten megkapta a bizalmat.

Az általános iskola diákönkormányzata aktivitását megõrizve hulladékgyûjtési akciót szervezett. A papírgyûjtés sikerességét is bizonyítja, hogy az elõzõ tanévekhez hasonlóan jelentõs mennyiségû haszontalan hulladék hasznosulhatott. A program felelõse Molitorisz Zoltán tanár úr volt.

 

Megszülettek iskolánk elsõ versenyeredményei. Atlétikában szerzett városkörnyéki és megyei eredményeink iskolánk honlapján részletesen is olvashatóak lesznek.

Az Országos Könyvtári Napok keretében rendhagyó történelem órán vettek részt tanulóink. Hernád-völgye történelmi és kulturális örökségét sikerült közelebb hoznia Csorba Csabának, a Regélõ várok címû kiadvány szerzõjének.

Ünnepi mûsorral tisztelegtünk október 6. hõs áldozatainak emléke elõtt. A mûsort a 6. évfolyam tanulói adták.

 

A tankötelezettségre vonatkozó jogszabályok jelentõs mértékû szigorítására szeretném felhívni a figyelmet. Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása érdekében az iskoláztatási támogatás visszatartása módosul. Meghatározott számú igazolatlan hiányzás esetén a támogatás visszautalásra kerül, tehát a kötelezettségét nem teljesítõ szülõ nem jut a támogatáshoz.

 

- Kovács György igazgató -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025212

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...