English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Rendkívüli önkormányzati ülésrõl

 

Az önkormányzat november 14-én rendkívüli képviselõ-testületi ülést tartott. Alább az ülésen elhangzottakról tudósítunk. (A november 20-ai rendes testületi ülésrõl anyagtorlódás miatt a januári számunkban tudósítunk. - szerk. -)

 

A tornaterem helyett remélhetõleg új kerül kialakításra (Fotó: K. Gy.)Tornaterem bõvítése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” ÉMOP-4.3.1/A-12 program keretében megvalósítandó „Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában” címû pályázat benyújtását elfogadta.

A projekt keretében megvalósul a Görgey Artúr Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény 2. sz. épületének korszerûsítése, az iskola alkalmassá tétele a mindennapos testnevelés bevezetésére (új, akadálymentes tornaterem építésével, sporteszközök beszerzésével), a 2. számú épület projektarányos akadálymentesítése, továbbá olyan eszközök beszerzése, amelyek hozzájárulnak az iskola sajátos nevelési igényû jelenlegi és jövendõbeli tanulóinak sérülés-specifikus fejlesztéséhez.


A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint került elfogadásra:

Tevékenység

Költségvetés

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Támogatás

Elõkészítés

Tervezés

14.792.000

3.993.840

18.785.840

18.785.840

Megvalósíthatósági tanulmány

787.400

212.598

999.998

999.998

Közbeszerzés

3.000.000

810.000

3.810.000

3.810.000

Szolgáltatások

Projektmenedzsment

6.130.000

1.655.100

7.785.100

7.785.100

Energiahatékonysági tanácsadás, energiatanúsítvány megszerzése

393.700

106.300

500.000

500.000

Mûszaki ellenõrzés

4.600.000

1.242.000

5.842.000

5.842.000

Könyvvizsgálat biztosítása

1.500.000

405.000

1.905.000

1.905.000

Nyilvánosság biztosítása

393.700

106.300

500.000

500.000

Építés, felújítás

226.234.630

61.083.350

287.317.980

287.317.980

Eszközbeszerzés

51.274.147

13.844.020

65.118.167

65.118.167

Összes költség /

Összes elszámolható költség

309.105.577

83.458.507

392.564.085

392.564.085

 

A projekt elszámolható összköltsége: 392.564.085 Ft, melybõl a ROP forrásból igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 392.564.085 Ft (100%-os támogatás).

A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.

Ugyanezen projekt részeként a szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban az önkormányzat a K. Z. PLAN Tervezõ és Beruházáslebonyolító Kft. (3562 Felsõzsolca, Kõrösi Csoma Sándor út 7.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 7.000.000 Ft + 1.890.000 Ft ÁFA = 8.890.000 Ft. A képviselõ-testület megbízta Madzin Tibor polgármestert, hogy a szerzõdést utófinanszírozással kösse meg.

 

Árvízvédelmi fejlesztés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése" címû projekt megvalósításához kapcsolódó „Vállalkozási szerzõdés Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztésének tervezési, kivitelezési munkálataira vonatkozóan, PIROS FIDIC könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Diamit Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1.) ajánlattevõ által benyújtott összességében legelõnyösebb ajánlatát fogadta el. A vállalási ár: 438.009.642 Ft + 118.262.603 Ft ÁFA = 556.272.245 Ft. A második legkedvezõbb ajánlatot az „Onga2012 CMKonzorcium”, vezetõ cég: Colas Alterra Zrt. (2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–4.) tette, az ellenszolgáltatás összege: 441.111.163 Ft + ÁFA = 560.211.177 Ft. A projekt támogatási szerzõdése szerint a tevékenység 100%-os támogatásban részesül. A képviselõ-testület felhatalmazást adott az eredmény kihirdetésére, és a szerzõdéskötési feladatokkal megbízta Madzin Tibor polgármestert.

 

Csokonai köztéri szobor felállítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mûvészetek Kollégiuma által kiírt pályázati felhívás keretében a „Csokonai köztéri szobor felállítása Ongán a történelmi emlékparkban” címû pályázat benyújtását elfogadta. A projekt keretében a történelmi emlékparkban (Onga belterület 666/1 hrsz. ingatlan) Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló, mészkõ talapzaton álló bronz mellszobor kerül kivitelezésre a Berzsenyi utcai Történelmi Emlékparkban. A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 3.140.000 Ft. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a megvalósításhoz szükséges 30% önerõt, 942.000 Ft-ot költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerõ forrása: saját forrás. A képviselõ-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a beruházást 2014. március 31-ig megvalósítja, és gondoskodik a támogatással létrehozott mûalkotás karbantartásáról, fenntartásáról és ápolásáról. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1023749

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...