English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

A 2013. évi díjtételek Ongán

 

A nagyközség képviselõ-testülete 2012. decemberi ülésén döntött a 2013-ra vonatkozó közérdekû díjemelésekrõl, amelyeket alább teszünk közzé. A közölt összegek 2013. január 1-étõl érvényesek. A részletes rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban, illetve a nagyközség honlapján: www.onga.hu.

 

Az oktatási, nevelési intézményekben fizetendõ térítési díjak összege

Térítési díj:

- Általános iskolában napközi: 357.-Ft.

- Általános iskolában ebéd: 221.-Ft.

- Óvodákban ebéd: 291.-Ft.

A 2013. január 1-tõl a fizetendõ térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Az oktatási és nevelési intézményekben fizetendõ térítési díjak összegébõl az alábbi kedvezmények vehetõk igénybe:

Az iskolában és óvodában 100%-os térítési díjkedvezményben részesül:

- az az óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ 1–8. évfolyamos tanuló.

50 %-os kedvezményben részesül:

- az az óvodás, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve tartós beteg,

- az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy több gyermekes családban nevelkedik, illetve aki tartós betegségben szenved,

- az iskolaotthonos oktatásban részesülõ tanulók.

A vendég ebéd térítési díj összege: 660.-Ft + ÁFA.

Az intézményekben dolgozók részére az étkezési térítési díjak mértéke az alábbiak szerint határoztatott meg: alkalmazotti ebéd térítési díja: 370.-Ft, napközi konyhai alkalmazottak kötelezõ étkezési térítési díja (3 x-i étkezés) maradt 382.-Ft. A térítési díj a fizetendõ ÁFA-t nem tartalmazza.

 

Az önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati lakások bérleti díjai nem változtak

- Az összkomfortos szolgálati lakás lakbér mértéke maradt: 220.-Ft/m2/hó.

- A komfortos szolgálati lakás lakbér mértéke maradt: 180.-Ft/m2/hó.

- A nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a lakbér mértéke maradt: 150.-Ft/m2/hó.

- A költségalapon meghatározott lakbér összege maradt: 530.-Ft/ m2/hó.

 

A temetõrõl és a temetkezési tevékenységrõl

A fizetendõ díj az ÁFA-t nem tartalmazza.

- A ravatalozó használati díja: 5040.-Ft.

- A sírmegváltás díja: 12 600.-Ft.

- Egyéb vállalkozók által a temetõben végzett – engedélyezett – munkálatok idejére fizetendõ energia ill. vízdíj síremlékenként: 18 500.-Ft.

- Az egyéb vállalkozók által a temetõben végzett – engedélyezett – munkálatok idejére fizetendõ óvadék: 19 950.-Ft.

- Alapravatalozás díja:? 9450.-Ft.

- Egyszemélyes sírhely: 16 500.-Ft.

- Sírfelbontás: 11 000.-Ft.

- Kriptahely: 45 000.-Ft.

- Kriptahely megváltás. 37 800.-Ft.

- A sírtisztítási és sírfelújítási munkálatok engedélykötelesek lettek, melynek díja: 2625.- Ft

 

Közterület használati díjak nem emelkedtek

- A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti védõtetõ (elõtetõ), ernyõszerkezet, hirdetõ berendezés (fényreklám), cég- és címtábla. 1700.-Ft/év/m2

- Árusító és egyéb fülke: 650.-Ft/m2/hó.

- Gépjármûvek, bérkocsik állomáshelye gépkocsinként (jármûszerelvényenként): 20 000.-Ft/év/tgk. + szerelvényenként: 25 000.-Ft/év.

- Építési munkával kapcsolatos építõanyagok és törmelékek (lakásépítés, lakóépület javítása esetén): 55.-Ft/m2/nap.

- Idényjellegû, alkalmi és mozgóárusítás: 230.-Ft/m2/nap.

- Film és televízió-felvétel: 230.-Ft/m2/nap.

- Vendéglátó-ipari elõkert: 55.-Ft/m2/hó.

- Mutatványos tevékenység: 450.-Ft/m2/nap.

- Gázközmûre történõ rácsatlakozás céljából történõ közterület-igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként): 58 000.-Ft.

 

Az intézmények helyiségeinek bérleti díja szintén nem változott

Idõtartam

mûvelõdési ház nagyterem+ mellékhelyiség (Ft)

Elõtér (Ft)

0–2 óra

8800

4400

0–4 óra

13 200

6500

0–8 óra

16 500

8500

0–24 óra

22 000

11 000

 

Esküvõ összes helyiséggel:

40 000.-Ft/nap

 

Ócsanálos közösségi ház

11 000.-Ft/alkalom

 

Oktatási intézmények

 

 

- általános iskola tornaterme

4000.-Ft/óra

 

- oktatási helyiségek

4000.-Ft/óra

 

- napközi étkezdéje

4500.-Ft/alkalom

 

- napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással (0–4 óra)

5500.-Ft/alkalom

 

- napközi esküvõre összes helyiséggel és szolgáltatással

40 000.-Ft/alkalom

 

- mûfüves pálya

5500.-Ft/óra

 

- sportpálya öltözõvel

5500.-Ft/alkalom


A TELEHÁZ szolgáltatási díjai is változatlanul maradtak

- Regisztrációs díj: 1500.-Ft/félév.

- Számítógép használat és Internet: ingyenes.

- Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönözhetõ 3 hétre, mely indokolt esetben kétszer meghosszabbítható.

Térítéses szolgáltatások és díjak:

- Elveszett olvasójegy pótlása: 300.-Ft/olvasójegy.

- Fénymásolás: A/4 20.- Ft, kétoldalas: 25 Ft, A/30 Ft, kétoldalas: 40 Ft.

- Nyomtatás Internetrõl, CD-ROM-ról: 40.-Ft/oldal.

- Floppy az Internetrõl történõ letöltéshez: 150.-Ft/lemez.

- CD az Internetrõl történõ letöltéshez: 300.-Ft/lemez.

- Könyvtárközi kölcsönzés: a dokumentumot küldõ könyvtár által meghatározott összeg és a postaköltség.

- Kártérítés: a dokumentum mindenkori beszerzési értéke vagy ugyanarról a kiadásról készült fénymásolat köttetve, illetve annak költsége. Végsõ esetben bírósági eljárást kezdeményez a könyvtár.

 

Szemétszállítás díja

A szemétszállítás díjának megállapítása kikerült az önkormányzat hatáskörébõl, az 2013 januárjától némileg csökkent.

- 120 literes gyûjtõedény egyszeri ürítésének díja nem változott: 430 Ft/ürítés/db + ÁFA.

- 60 literes gyûjtõedény egyszeri ürítésének díja csökkent: 215 Ft/ürítés/db + ÁFA.

- Szabványtól eltérõ, illetve egyébb gyûjtõedények (zsák) egyszeri ürítésének díja nem változott: 240 Ft/ürítés/db + ÁFA.

- 4 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja csökkent: 19 000 Ft/ürítés + ÁFA.

- 6m3-es konténer egyszeri ürítésének díja csökkent: 29 340 Ft/ürítés + ÁFA.

- Az ürítési díjak tartalmazzák az egyszeri lomtalanítás díját.

 

Ivóvíz és csatornahasználati díjak

Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna használati díjának megállapítása szintén kikerült az önkormányzat hatáskörébõl.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1018969

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...