English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Az adventi gyertyagyújtás emlékére

 

Az adventi gyertyagyújtáson (Fotó: K. Gy.)Ugyan vége van a decembernek és ezzel együtt a hónaphoz kapcsolódó ünnepeknek, mégis felelevenítjük egy picit az advent hangulatát, hátha a januári, hideg téli napokban is jut még valami melegség lelkünkbe a minden napi rohanás és taposó malom kellõs közepén.

A település intézményei számos karácsonyi ünnepséget rendeztek, ami kiegészült Onga Város Önkormányzatának újszerû kezdeményezésével, mely szerint a karácsonyt megelõzõ vasárnapokon adventi gyertyagyújtásra invitálta a város fõterére a város polgárait. Az utolsó gyertya 2013. december 22-én 17.00 órakor került meggyújtásra, melyhez a láng Betlehembõl a Születés Templomából érkezett. A megjelentek hazavihették a lángot, ezzel emelve az ünnep otthoni fényét. Az adventi mûsorok után forralt borral, forró teával látták vendégül a tisztelt résztvevõket.

A gyertyagyújtások alkalmával számos ünnepi gondolat hangzott el, melyek közül mi most Farkas Lászlóné jegyzõ asszony és Dr. Mengyi Roland jókívánságait közöljük lapunk hasábjain.

 

Tisztelettel köszöntöm az itt jelenlévõket, Onga Város Lakosságát!

Kedves Ongai Lakosok!

Megtiszteltetés számomra, hogy ma, ezüstvasárnap én köszönthetem önöket.

Az év legszebb ünnepére már advent elsõ vasárnapján elkezdtünk készülõdni. Városunk ünneplõbe öltözött, ünneplõbe öltöztek utcáink, karácsonyi fényekkel találkozunk. Nemsokára megszólal a karácsonyi csengõ, melynek a hangja a család, a békesség és a szeretet melegét hozza közel hozzánk.

Talán mindannyiunk lelkében él egy gyermekkori karácsony emléke, ahogy áhitattal álltunk a feldíszített fenyõ elõtt. Kis Jézuskát vártuk, aki csengõ szóval hozta el nekünk a boldogságot és a békét.  Ehhez kapcsolódóan egyik kedves versem jut eszembe, amely így szól: "Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének, az Én kedves kisfalumba, karácsonykor magába száll minden lélek."

E meghitt idézet után melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évrõl. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebbõl meríthessünk erõt az elkövetkezõ újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.

Így 2013-ban hagyományteremtõ céllal az Ongai Görög Katolikus Templomért Alapítvány jászolkészítõ pályázatot hirdetett, melyre 3 alkotás érkezett. A pályamûveket a zsûri és a közönség értékelte. A nyertes Betlehemi jászolt a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda készítette. Holtversenyben a 2. helyezett az általános iskola és a Szociális Szolgáltató Központ lett. Gratulálunk a szorgos kezû alkotóknak!

Gondolkodjunk el azon, hogy a kis Jézus nem egy palotában, hanem egy Betlehemi istállóban született. Nem egy csodás bölcsõbe, hanem egy jászolba fektették.

Az a tény, hogy változik a világ, nem jelenti azt, hogy a hitünket és az emberségünket is elveszítjük. Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belsõ világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelõtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.

A mai ezüst vasárnapon gyújtjuk meg a rózsaszín gyertyát, amely jelképezi az örömöt, a szeretetet. Kívánok minden ongai lakosnak varázslatos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag boldog ünnepeket!

Isten áldjon Mindannyiunkat!

 

- Farkas Lászlóné jegyzõ -

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az advent a készülõdés ideje. Nagyszüleink korában ez a csendesség, az elmélyülés, a karácsonyra való testi-lelki felkészülés ideje volt. Mostanra azonban a rohanás ideje lett. Rohanunk, hogy az év vége elõtt lezárjuk a munkahelyi ügyeinket. Rohanunk, hogy az irodában lezárjuk az aktákat. És rohanunk, egyre rohanunk, hogy elkészülhessünk az ünnepre. Most azonban lassítsunk le egy pillanat erejéig.

Amikor bekapcsoljuk a díszkivilágításokat, amely egészen vízkeresztig gondoskodik majd az ünnepi hangulatról, remény és várakozás van a szívünkben. Remény és várakozás, amely az idei karácsonyra vonatkozik. Arra, hogy szeretünk, és arra, hogy minket is viszont szeretnek. Arra, hogy az egész éves kemény munkának és a szürke hétköznapjainknak van értelme, és végül arra, hogy ezek miatt van értelme ünnepelnünk!

A statisztikák szerint a magyarok nagylelkûek, és az ünnepek alkalmával mindannyian mélyre nyúlunk a pénztárcánkban. Úgy vélem, jól tesszük. Szeretném ehhez kapcsolódóan Pilinszky János költõt idézni: "A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is test a testünkbõl, lélek a lelkünkbõl. Példa arra, hogy életünk nemcsak szükségletek láncolata, s hogy életünk legvégsõ alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amibõl futja az ajándékozásra."

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az advent, a keresztények  karácsonyig tartó lelki felkészülése. Az egymást követõ vasárnapokon egy-egy újabb gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, amely a lelkünket is fénnyel árasztja el.

A színek is kiemelt jelentõséggel bírnak: a három lila mellett egy rózsaszín kerül a koszorúra. A gyertyák a hitet, a reményt, a szeretet és az örömöt (rózsaszín) jelképezik. A hétrõl hétre világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvõ fényt. A karácsonyt megelõzõ várakozás, lelki megtisztulás az eljövetelben, a Megváltó születésében éri el jutalmát. Az advent egyben az egyházi év kezdete is.

Az adventi idõszak kitûnõ alkalom arra, hogy elgondolkozzunk az életünkön, az anyagi javak és a valódi értékek viszonyán.  Amikor a Nobel-békedíj átadása után megkérdezték Teréz Anyát, hogy miként lehetne elérni a világbékét, õ azt válaszolta: "Menjünk haza, és szeressük a családunkat!". A világbéke, nemzetünk békéje, Onga békéje, itt van elrejtve bennünk. Amennyire egymást szeretjük, annyira lesz béke az idei év adventjében és karácsonyában. 

Most tehát, amikor meggyújtjuk a harmadik gyertyát, az öröm gyertyáját, amely Szûz Máriára utal, aki megszülte a Fiút, ébredjen fel bennünk a várakozás és a remény egy szép karácsony iránt!

Köszönöm, hogy meghallgattak! Áldott, békés ünnepeket kívánok Önöknek!

 

- Dr. Mengyi Roland a B.-A.-Z. megyei Közgyûlés elnöke -

- szerk.. T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025216

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...