English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Felhívás Onga területén történõ ebösszeírásra

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Összeírják õket (Fotó: T. L.)Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Onga Város Önkormányzata eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, eb összeírást végez. Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az eb tulajdonos/eb tartó kötelessége.

 

Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot "Eb összeíró adatlap" kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az eb összeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

- személyesen vagy postai úton a 3562 Onga, Rózsa u 18. sz. címre,

- faxon a 06 46/464-290 fax számra,

- elektronikusan az onga@onga.hu elektronikus levélcímre.

 

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2014. március 31.

Felhívom továbbá az eb tulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az eb összeírásban mikrochippel ellátott és az orvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ ebeket is be kell jelenteni.

 

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni fogják.

Az eb összeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bíróságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000 Ft pénzbírság.

 

Kitöltési útmutató az "ebösszeíró adatlap"- nyomtatványhoz

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az eb tartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendõ mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajta jellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában "keverék" megjelölést kell beírni.

 

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végzõ állatorvos neve és kamarai bélyegzõjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és s kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eb oltási könyvben rögzített adatok alapján tölthetõ ki, amellyel már minden eb tartónak rendelkeznie kell.

 

Az V. egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minõsítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett "elveszett" szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

 

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél, nem oltotta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett "nincs" szöveg kerüljön beírásra.

 

- Polg. Hiv. -

 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025221

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...