English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl


A képviselõ-testület idei évi elsõ ülését február 11én tartotta. Alább az ülésen elhangzottakról nyújtunk tájékoztatást.

 

Elfogadva a költségvetés

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Onga város a 2014. évi költségvetését 525.980 E Ft költségvetési bevétellel, 605.980 E Ft költségvetési hiánnyal, -80.000 E Ft egyenleggel (amibõl 55.425 E Ft mûködési költségvetési hiány, 24.575 E Ft felhalmozási célú költségvetési hiány) elfogadta.

 

Belsõ ellenõr

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalnál belsõ ellenõrzési tevékenység ellátására 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig dr. Péter András szakközgazdász egyéni vállalkozót bízta meg.

 

Etikai kódex és informatikai biztonsági szabályzat

A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal etikai kódexét és a Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági szabályzatát elfogadta.

 

Munkamegosztás

A képviselõ- testület az ongai Polgármesteri Hivatal és a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást jóváhagyta.

 

Támogatási igény benyújtása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat támogatási igény benyújtására víz- és csatornaszolgáltatás 2014. évi ráfordításainak csökkentésére" címû elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: a 2014. évre a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet nyújt be.

 

A közfoglalkoztatásokról

Közfoglalkoztatottak munkában (Fotó: T. L.)A képviselõ-testület megtárgyalta a "Tájékoztató a 2014. évi 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatásokról" címû elõterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 2014. évi 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatásokhoz.

 

Arany János utcai tagóvoda épületének felújítását célzó pályázat benyújtásáról

A felújításra váró óvoda épület (Fotó: Melecski Zoltán)Onga Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda Arany János utcai tagóvoda épületének felújítását (homlokzati hõszigetelést, homlokzaton nyílászáró cserét, valamint a lapos tetõ hõ- és vízszigetelését) tartalmazó pályázat benyújtásáról döntött. Az igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 29.770.939 Ft. A megvalósításhoz szükséges önerõt 3.307.882 Ft-ot a 2014. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosította.

 

Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi mûködésérõl

Az önkormányzat képviselõ-testülete az Ongai Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadta.

 

Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ongai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyta.

 

Adóigazgatási, adóbehajtási feladatokról

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2013. évi helyi adóztatásról szóló beszámolót elfogadta.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1027375

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...