English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Városavató polgármesteri ünnepi beszéd


A polgármester úr városavató beszédét teljes terjedelemben alább közöljük.

 

Képviselõ Asszony!

Államtitkár Úr!

Kormánymegbízott Úr!

Elnök Úr!

Képviselõ Úr!

Kedves Vendégek!

Hölgyeim és Uraim!

Napjainkban az emberiség túlnyomó része már városokban él. Városok alakultak ki szárazföldi és vízi utak mentén, a nemzetközi kereskedelem útvonalai és csomópontjai környezetében, kikötõk és nyersanyaglelõhelyek mellett.

Magyarországon 346 település rendelkezik városi ranggal, beleértve a fõvárost és a 23 megyei jogú várost is. A városok jelentõs része - mintegy 280 település - az utóbbi 100 évben nyerte el a városi címet, ebbõl 182 település az elmúlt 22 évben a rendszerváltozás után lett város.

2013-ban 18 új városa lett Magyarországnak, közöttük megyénkbõl egyedüliként Onga.

Mitõl város a város? Erre a kérdésre a különbözõ tudományok különbözõképpen adják meg a választ.

Az építészek szerint város az a település, amelyben a beépítettség megfelelõ horizontális zártsággal és bizonyos vertikális szintekkel jellemezhetõ, vagyis jellemzõ a városias épített környezet. A statisztikusok bizonyos népességszámhoz kötik a városi rangot. Ez Japánban minimum 30.000, Izlandon 200 fõ. A földrajztudomány, ezen belül a településföldrajz, a funkciók oldaláról közelíti meg a kérdést; az a település város, amely rendelkezik olyan funkciókkal, melyek által nem csak a saját lakosai szükségleteit elégíti ki, hanem a környékbeli települések lakóinak igényeit is, azaz térségi szerepkörrel, vonzáskörzettel rendelkezik, önmagán túlmutató jelentõséggel bír.

A jogászok pedig nemes egyszerûséggel azt mondják, az a település város, amelyik megkapta a városi címet.

Városaink mindegyike egyedi értékekkel bír, azonban mégis vannak olyan közös jellegadó tulajdonságok, melyek alapján bizonyos várostípusokat tudunk megkülönböztetni.

Van olyan város, amely valamely kistérség vagy mikrotérség központja például humán területen.

Van olyan város, amely egy-egy nagyobb vagy több kisvállalkozás jelenlétével válik környezete legfontosabb gazdasági központjává.

Vannak klasszikus értelemben vett üdülõtelepülések, ahol gyakran egészen alacsony az állandó lakosok száma.

Vannak az image-típusú városok, ahol a településnév lényegében márkanévként mûködik, valamely kulturális vagy turisztikai termék, attrakció jelenti a település ismertségének a bázisát.

Aztán végül, de nem utolsó sorban vannak az agglomerációs típusú városok, amelyek többségükben az utóbbi években nyerték el a városi rangot. Ezeken a nagyváros közeli településeken, jellemzõ a lakosság számának növekedése, a teljes körû infrastruktúra és a fejlett intézményhálózat. Valódi térségi szerepük általában csekély, amely a nagyvárosok árnyékában reálisan nem is várható el. Az agglomerációs típusú városok sorát gyarapítja 2013. július 15-tõl Onga városa is.

Sehol a világon nem születnek egy csapásra városok, - ez alól talán csak Las Vegas a kivétel - a várossá válás hosszabb, rövidebb történelmi folyamat eredményeként valósul meg, amelyet nagyban befolyásolnak a mindenkori társadalmi, gazdasági, kulturális körülmények.

Magyarországon ma, településeink azért vannak ott, ahol, mert valamikor valakik a megélhetés lehetõségét remélve és megtalálva oda települtek.

Onga is azért létezik és van pont ezen a helyen, mert elõdeink itt találták meg boldogulásukat. Átélve a századokat utódaik egy része ma is itt él. Munkájuk és akaratuk olyan körülményeket, állapotokat és létesítményeket eredményezett, amelyek mások számára is csalogatóvá váltak. Õk a késõbb betelepültek, a most vagy a jövõben Ongára költözõk.

Bizonyára vannak, akik boldogulásukat keresve ma is máshová mennek, vagy mennének. Többségük ennek ellenére szeret Ongán élni, másokkal együtt, akiket kedvel, vagy csak elfogad, vagy éppen elutasít.

Fontos hogy érezzük, a város mindannyiunkért való.

Onga története nem választható külön a Kárpát-medence történelem elõtti népei és a magyarság történetétõl. Hiszen ezen a területen már 6000 évvel ezelõtt is emberi település volt a régészeti leletek tanúsága szerint. Az Onga név elsõ ismert írásos említése 1222-bõl való, a Váradi Regestrumban található, és ezen idõ óta számos írásos dokumentum maradt ránk, amelybõl megismerhetõ településünk története. A történelem során Onga többször megsemmisült, de a túlélõk mindig újra felépítették. Az ongaiak részesei voltak a magyar évszázadok viharainak, a sorsfordító idõknek. Történelmünk emlékét hûen õrzik emlékmûveink, köztéri szobraink, emléktábláink és utcaneveink.

Onga itt, Abaúj déli szegletében, ma is szembenéz a mindennapok kihívásaival. A világválság és a mindenkori kisebb-nagyobb nehézségek ellenére településünk fejlõdése töretlen.

Infrastruktúránk teljes, útjaink aszfaltozottak, intézményhálózatunk már több éve eléri a városi színvonalat. Eredményeink túlnyomó része a sikeres pályázati munkának köszönhetõ. A település által az utóbbi idõszakban benyújtott 16 pályázat 2/3-a sikeres volt, ezáltal mintegy 2 milliárd forintot fordíthatunk a város fejlesztésére. Többek között megépül az ócsanálosi árvízvédelmi gát és a városi sportcsarnok valamint újjáépül a Szociális Szolgáltató Központ és az I. számú háziorvosi rendelõ.

Településünk jövõbe vetett hitét adta vissza a polgári kormányzat, amikor átvállalta a súlyos teherként viselt adósságállományunkat. Sok száz korábban eladósodott önkormányzathoz hasonlóan immár tiszta lappal, stabil önkormányzati finanszírozási rendszerrel a hátunk mögött tervezhetjük településünk jövõjét.

A városi cím elnyerése nagyszerû és méltó elismerése az ongai emberek munkásságának. Elsõsorban õket az Ongáért munkálkodókat illeti a hála és köszönet azért, hogy a mai napon történelmet írhattunk. Külön köszönet illeti a színpadon helyet foglaló díszvendégeinket, akiknek a támogatása nélkül nem valósult volna meg várossá válási törekvésünk.

Mi, Ongán élõk továbbra is azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és harmonikusabb, minél komfortosabb környezetben éljünk. Olyan várost szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lakni, élni jó, okos és kellemes dolog. Kívánom, hogy váljon valóra Dr. Mengyi Roland gondolata, amely szerint az ongaiak egy magabiztos, büszke, erõs város lakói lesznek.

Úgy legyen! Isten áldásával!

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

 

- Dr. Madzin Tibor polgármester-

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1027373

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...