English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Iskolai csengõszó

 

Iskolánk életében a május számos élményt és izgalmat hozott. A tanév zárásával kapcsolatos teendõk mellett az új tanév szervezése is elindult. Elemeztük a beiratkozás statisztikáit, véglegessé váltak a felvételi eredmények és óriási érdeklõdés mellett állítottuk színpadra búcsúzó nyolcadikosainkat.

 

Petõfiszálláson az ongai diákok (Fotó: M. Z.)A várakozásoknak megfelelõen alakult a 2014/15-ös tanév elsõ évfolyamosainak beiratkozása. Az óvodák jelzései alapján több mint ötven új elsõ osztályos tanuló jelentkezésére számítottunk. Az új elsõ évfolyamos tanulók magas létszáma indokolttá teszi a három osztály indítását. A személyi feltételek biztosítása ugyan komoly kihívást jelent, de már jelenleg is több megoldástervet született. Az általános iskola vezetése folyamatosan dolgozik az ideális feltételek megteremtésén. A várható fejlesztések következtében biztosan lehet számítani pedagógiai asszisztensek alkalmazására is. A pedagógiai munkát segítõkre évek óta komoly igény mutatkozik. A leendõ elsõ évfolyamosok szülei számára május 21-én megtartottuk meg az elsõ szülõi értekezletet, ahol már a tanévkezdéssel kapcsolatos gyakorlati teendõkrõl adtunk részletes tájékoztatást. A beiratkozás adatai ismételten igazolták, hogy komoly erõ rejlik a településükért felelõsséget érzõ szülõk összefogásában.

 

Alsósok Budapesten (Fotó: K. Gy.)Május a pályázati programok hónapjává vált. Testvériskolai kapcsolat kiépítésére, Petõfiszállásra utazott közel harmincfõs csoportunk. A petõfiszállási Petõfi Sándor Általános Iskolában május 9-én és 10-én mutatkozott be intézményünk. A bemutatkozó mûsorban keresztmetszetet adtunk iskolai életünkbõl, hagyományõrzõ programjainkból és természetesen lakóhelyünkrõl, Ongáról. A testvériskola dolgozóinak és tanulóinak vendégszeretete és odaadása maradandó élmények forrásává vált. A látogatás részeként iskolánk kis csapata meglátogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Az emlékpark legérdekesebb és leglátványosabb része, a Feszty-körkép. Tanulóink döbbenten és ámulva azonosultak a mû gigantikus méreteivel és a vásznakon megelevenedõ történelmi eseményekkel. A testvériskola delegációja május 30-án látogatott el Ongára. Az általános iskola bejárása után közösen tekintettük meg a Darvas Közösségi Ház és Múzeum kiállításait és ellátogattunk Ócsanálosra, ahol vendégeink személyesen élhették át az árvízi eseményeket, a közösségi házban látható kiállítás képeinek segítségével. A 2010-es árvíz kapcsán felajánlott táborozás kellemes élményei adtak inspirációt a két intézmény egyre szorosabbra érõ kapcsolatához.

 

Zongora vizsgán (Fotó: K. Gy.)Több éve érlelõdõ lengyel-magyar testvériskolai kapcsolat is éppen májusban kelt életre. Gdansk, Lengyelország egyik legjelentõsebb városa. A város egyik legjelentõsebb gimnáziumának diákjai miskolci útjukkal összekapcsolva érkeztek el hozzánk. A lengyel intézményben mûködõ zenei projekt keretében koncertkörúton lévõ csapat látogatott el az ongai általános iskolába. A rövid ismerkedést követõen hatalmas sikert arató koncertet adott a fiatal lengyel  rockzenekar. Bízunk abban, hogy az ongai iskolásoknak is sikerül eljutniuk a távoli lengyel városba, hogy a kialakuló kapcsolatnak komoly jövõje lehet. A tanulók személyes ismeretségei mellett fontos lehet a két nemzet nevelési- és oktatási intézményének szakmai kapcsolata.

 

Lengyel testvériskolások rock koncertje a mûvelõdési házban (Fotó: T. L.)A Felsõzsolcai Városi Könyvtárral közös pályázatunk keretében közel hatvan fõ vehetett részt azon a kiránduláson, amely a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba vezetett. Magyarország táj- és természetvédelmi területei közül talán az egyik legérdekesebb és leglátványosabb a Tisza-tó. Az élõvizes terület a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. A tó és élõvilágának bemutatására létrehozott látványos megoldások a tanulók érdeklõdést és aktivitását egyaránt kiváltották.

 

Poroszlón a görgeysek (Fotó: T. L.)Az Ongai Iskoláért Alapítvány hagyományosan a tanév végén jutalomban részesíti a legeredményesebb tanulókat. A jutalmazás keretében a tanulók izgalmas és látványos filmet nézhettek meg az Ökocentrum rendkívül magas technikai színvonalú elõadásában.

Hagyományainkhoz híven májusban került megrendezésre a tanév legszebb pillanataiból készült mûsorfolyam. Bemutatkozott az alsó tagozat látványos farsangi jeleneteivel. Bemutatkozott a mûvészeti oktatás néptáncos produkcióival, zenei tanszakosaink élvezetes hangszeres elõadásaikkal és médiásaink realisztikus rövidfilmmel. A zsúfolásig megtelt mûvelõdési ház közönsége meghallgathatta a legeredményesebb vers- és mesemondókat. A mûsor legnagyobb várakozással kísért produkciója természetesen a végzõs nyolcadikosaink keringõi voltak. Az ötletes, látványos és megható koreográfiák hatalmas közönségsikert arattak. Nyolcadikos tanulóink rangos és az intézmény hagyományaihoz méltó elõadásukkal koronázták meg a rendezvényt.

Záróvizsgákra került sor az alapfokú mûvészetoktatás tanszakain. Magas színvonalú és rendkívül eredményes munkáról tanúskodtak az év végi megmérettetések. A különbözõ tanszakok több helyszínen és formában adtak számot megszerzett ismereteikrõl. A néptáncosok színpadi produkciókkal, a zenei tanszakok koncert keretében, a képzõmûvészek kiállítással, a médiások mesterfilmmel, drámásaink pedig ugyancsak színpadi bemutatkozással teljesítették kitûzött vállalásaikat. A záróvizsgákat figyelemmel kísérte az iskolaközösség és a szülõk döntõ többsége is megtisztelt bennünket jelenlétével.

 

Pedagógusnapi köszöntõn (Fotó: T. L.)Tanulmányi kirándulásainkat ebben a tanévben fõvárosunk, Budapest nevezetességeinek megismerésére összepontosítottuk. Alsó tagozatos tanulóink két csoportban jutottak el Budapestre. Az elsõ csoport május 28-án, a második csoport június 6-án kelt útra. A 3. a-b, illetve a 4. b osztályok (52 tanuló) fõ célpontja a Parlament és a Szent Korona megtekintése volt. A csoport zsúfolt napi programja felölelte Pestet és Budát egyaránt. A néhány hete átadott új metróvonal kipróbálása izgalmas élmény volt. Talán az egyik legszebb metró megállónak tekinthetjük a Szent Gellért térit, ahol a város fürdõkultúráját felidézõ díszítõelemekkel találkozhattunk. A Széchényi Lánchídon átsétálni Budára minden esetben felemelõ élmény. A Budai Várnegyedbõl letekintve gyönyörû pesti látkép tárult elénk. Pihenésképpen a népligeti Planetáriumban ismerkedhettünk meg Naprendszerünk tagjaival. A látványos vetítéssel készült mûsor minden tanuló elismerését kivívta. A parlamenti látogatás elõtt hajóra szálltunk. A pesti oldalról indulva érintettük ismét Budát, majd Pesten szálltunk partra. Rövid sétát tettünk a Margit szigeten is, ahol Európa egyik legnagyobb vízfelületû szökõkútját tekinthettük meg. A parlamenti látogatást színesítette az új Kossuth tér és a teljes egészében felújított épület csodálatos látványa. Az épület belsõ tereinek díszes világa elragadó látványt nyújtott. Élményszámba ment idegenvezetõnk és a koronaõrök gyermekbarát magatartása.

 

Az 1. a-b, a 2. a-b, a 4. a, illetve az eltérõsök (108 tanuló) a Közlekedési Múzeumot tették programjuk középpontjába. A Városligetben található nevezetességek megtekintése mellett tanulóink eljutottak az ország legnagyobb állatkertjébe is.

Megalakult az a fejlesztési csoport, amely koordinálja a TÁMOP pályázati mintaprogram keretében lezajló iskolafejlesztési folyamatot. A fejlesztési csoport tagjai Takács László és Poroszkané Urszin Márta igazgatóhelyettesek, Karabinszkyné Becse Ágnes osztályfõnöki munkaközösség-vezetõ és Molitorisz Zoltán diákönkormányzatot segítõ szaktanár. A fejlesztési csoport munkájának eredményeként növekednie kell intézményünk versenyképességének, hatékonyságának és tanuló-megtartó erejének. A fejlesztés eredményeként tovább javul az intézmény személyi- és tárgyi feltételrendszere.

Infrastrukturális fejlesztéseink legjelentõsebb beruházása indul el az elkövetkezendõ hónapokban. Az általános iskola felújítása és tornacsarnokkal való bõvítése elérkezett a gyakorlati megvalósítás elõszobájához. Május végén érvényes építési engedélyt kapott a beruházás. Elkészült a közbeszerzési kiírás, amely a napokban jelenik meg. A hatalmas volumenû beruházás alapjaiban alakítja át iskolánk arculatát. Bízunk abban, hogy a kivitelezõ kiválasztása hamarosan megtörténik, és elkezdõdhetnek a konkrét munkálatok. A tanulók, illetve a város minden lakója számára nyújtott szolgáltatások így érhetik el a kor követelményeinek megfelelõ- és elvárható színvonalat.

 

Június elsõ vasárnapja pedagógus nap. Miskolc Város Önkormányzata és a Megyeközponti Tankerület közös pedagógusnapi ünnepséget szervezett. Pedagógusnap alkalmából tankerületi igazgatói elismerésben részesült kiemelkedõ szakmai tevékenysége és elért versenyeredményeiért Kovácsné Nagy Ágnes, Kovácsné Garadnai Éva és Siskáné Bálint Zsuzsanna. Az elismerõ okleveleket Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató adta át a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában rendezett központi ünnepségen. Az általános iskola Szülõi Munkaközössége nagyon magas színvonalú mûsorral és rendkívül bõséges ellátással köszöntötte a nevelõtestület tagjait és a pedagógusok munkáját segítõ technikai dolgozókat. A rendezvényt jelenlétével tisztelte meg Onga város polgármestere, dr. Madzin Tibor, aki köszöntõ szavaival adott biztatást a további sikeres pedagógusi munkához. Köszöntõ beszédében kiemelte az intézmény fejlesztése érdekében tett erõfeszítéseket és a várható pozitív hatásokat. Az iskolavezetés nevében külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Lõrincziné Szaniszló Edit SZMK elnöknek a minden részletében magas színvonalon kidolgozott program megszervezéséért.

Június elsõ heteiben elvégeztük a tanév zárásával kapcsolatos teendõket. Minden tanuló évközi munkáját osztályozó értekezlet keretében értékeltük. A tanév utolsó hete a diákönkormányzati napok programjai köré szervezõdött. A hagyományos diákigazgató-választási kampány, a Csibeavató, Fészekhagyó és tanár-diák mérkõzések új helyszíneken és idõpontokban kerültek megrendezésre. A megszokott forgatókönyvektõl azért tértünk el, hogy az iskolaközösség még aktívabban vehessen részt az események aktív lebonyolításában.

 

Megkezdõdtek a ballagási ünnepség elõkészületei is. Az ünnepélyes ballagási mûsor 2014. június 14-én (szombaton), délelõtt 10 órától kezdõdik. A tanévzáró ünnepségünket június 20-án (pénteken) 16 órától tartjuk.

Minden pedagógusnak és tanulónknak kellemes és pihentetõ nyári szünidõt kívánunk!

 

- Kovács György igazgató -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1018969

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...