English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésekrõl

 

Városunk önkormányzata 2014. április 8-án, 15 órai kezdettel tartotta soron következõ testületi ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében, majd április 23-án rendkívüli önkormányzati ülést tartott városunk képviselõ-testülete. Alábbi sorok az ülések legfontosabb témáiról tájékoztatják a kedves olvasót.

 

Az Arany János úti orvosi rendelõben (Fotó: M. Z.)Április 8.

Zárszámadás

A képviselõ-testület megtárgyalta a javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettel kapcsolatos beszámolót, és határozatában elfogadta.

 

Védõnõi körzetek munkája

A képviselõ-testület meghallgatta Gál Lászlóné, az I. sz. védõnõi körzet, valamint Kosnyiderné Vizi Irén, a II. sz. védõnõi körzet 2013. évi anya és gyermekvédelmi munkájáról tartott beszámolóját, és elfogadta azt.

 

Költségvetés módosítása

A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot.

 

Környezetvédelmi alap

A környezetvédelmi alap létrehozására az önkormányzat 3/2009. (II.11.) sz. rendeletet alkotta. A rendelet 3. § (2) is tartalmazza, hogy "az Alap felhasználásáról a képviselõ-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejûleg rendelkezik". Ennek megfelelõen a képviselõ-testület elfogadta a környezetvédelmi alap 2013. évi elszámolásának beszámolóját.

 

Avar és kerti hulladék égetés szabályai

Fásítás a sporttelepen (Fotó: M. Z.)A képviselõ-testület megalkotta az avar és kerti égetés szabályait tartalmazó rendeletét, mely tartalmazza milyen hulladékot, milyen körülmények között és milyen idõszakban lehet égetni. A rendelet többek között tartalmazza, hogy az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthetõ meg. Kerti hulladéknak minõsül: a kert használata során keletkezõ és további hasznosításra nem kerülõ növényi maradvány (fû, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok). Kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári idõszámítás szerinti idõszakban 9-18 óra között és téli idõszámítás szerinti idõszakban 10-17 óra között - vasár- és ünnepnapok kivételével - engedélyezett.

 

Háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi beszámolók

A képviselõ-testület meghallgatta dr. Nagy Zsuzsanna és dr. Petik Edit háziorvosok, valamint dr. Sárai Katalin gyermekorvos, és dr. Tóth Endre fogorvos beszámolóit az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásáról, határozatalkotásban elfogadta azokat.

 

Iskolai óvodai beszámoló

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Beszámoló a 2013. évi óvodai és iskolai oktató-nevelõ munkáról" címû elõterjesztést megtárgyalta, és a beszámolót elfogadta.

 

Labdarúgók támogatása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat civil szervezetek támogatási igényeinek elbírálására" címû elõterjesztést és az alábbi döntést hozta: Onga Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014. évi költségvetésében a civil és társadalmi szervezetek pályázati céljainak támogatására elkülönített forrás terhére az Onga Községi Sportegyesület részére mûködési támogatást biztosít.

 

HEP módosítás

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Onga Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlõségi Programjának módosítását megtárgyalta, és jóváhagyta azt.

 

Szociális rendelet módosítása

Juhász József képviselõ által benyújtott rendeletmódosítási javaslatot Onga Város Képviselõ-testülete megtárgyalta, és a rendkívüli élethelyzettel kapcsolatos bekezdéssel kiegészítette az önkormányzati segély megállapítását szabályozó szakaszát.

 

Április 23.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya 2014. március 17. napján kelt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggõ törvényességi felhívással kapcsolatos levelére válaszol a képviselõ-testület megalkotta álláspontját, és azt 8 pontban megfogalmazva határozatban elfogadta.

 

Orvosi rendelõ felújítása

Onga Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 azonosítószámú "Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán" címû pályázat kivitelezéséhez és kiviteli tervezéséhez kapcsolódó "Körzeti orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat átalakítás, bõvítés, felújítás és akadálymentesítés" tárgyú pályázat közbeszerzési eljárás keretében az alábbi döntést alkotta: A közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a NOVIENT Kft. ajánlattevõ által benyújtott összességében legelõnyösebb ajánlatot elfogadja. A vállalási ár: 40.180.982,- Ft + 10.848.865,- Ft ÁFA = 51.029.847,- Ft. Az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges 238.818,- Ft + 64.481,- Ft ÁFA = 303.299,- Ft önerõt 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

 

Térfigyelõ kamera pályázat

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat a Belügyminisztérium által kiírt közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelõ kamerarendszer bõvítését célzó pályázat benyújtására" címû elõterjesztést és az alábbi döntést hozta. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében 15.988.984,- Ft + 4.317.026,- Ft (ÁFA) = 20.306.010,- Ft összköltségen megvalósuló - 100 %-ban támogatott - térfigyelõ kamerarendszer bõvítését célzó pályázatot nyújt be. Onga Város Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelõen - a mûködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - használja, mûködteti.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025217

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...