English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésrõl

 

Onga Város Képviselõ-testülete 2014. március 11-én 15:00 órától tartotta soron következõ ülését. Alább az ülésen elhangzottakról szóló rövid tájékoztatást olvashatják.

 

2013. évi közmûvelõdési tevékenység

Az önkormányzat képviselõ-testülete a 2013. évi közmûvelõdési beszámolót megtárgyalta, és azt határozatában elfogadta.

 

2013. évi ellenõrzési jelentés

Onga Város Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a "Javaslat a 2013. évi éves ellenõrzési és éves összefoglaló ellenõrzési jelentés elfogadására" elõterjesztést.

 

Civil szervezetek támogatási rendje

Az önkormányzat 3. napirendi pontjában tárgyalta a civil szervezetek támogatásának eljárási rendjét tartalmazó javaslatot. A képviselõ-testület a 22/2014. (III.11.) határozatában elfogadta az elõterjesztési javaslatot.

 

Rendeletek hatályon kívüli helyezése

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§ (1) bekezdése értelmében tett intézkedésnek köszönhetõen a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy több önkormányzati rendeletünk hatályon kívül helyezése szükséges. Az e témát tartalmazó elõterjesztést az önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta és jóváhagyta.

 

Szavazatszámláló bizottság

Onga Város Képviselõ-testülete a hatályos törvényi elõírásoknak megfelelõen megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok és nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, valamint felkérte a polgármestert a szavazatszámláló bizottság tagjai eskütételének lebonyolítására.

 

Pályázat benyújtása

A megújítandó Hõsök emlékmûve (Fotó: T. L.)Onga Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a "Javaslat pályázat benyújtására a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett "Az elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása" KKETTKK-CP-02 jelû pályázatra" címû elõterjesztést, és a pályázat beadásáról határozott. A pályázat tárgya a 3562 Onga, Rákóczi Ferenc u. 53/1 hrsz-on található kétalakos I. világháborús emlékmû felújítása. A projekt bruttó értéke:1.430.830 Ft. A vállalt önrész a bruttó érték 10 %-a, azaz143.083 Ft, mely az önkormányzat költségvetésében igazoltan elkülönítésre kerül. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Hulladékgazdálkodás

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás "A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról" címû tájékoztatót, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya 2014. február 24. napján kelt, BO/13/2160-1/2014. ügyiratszámú törvényességi felhívását. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Onga Város Önkormányzat egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya 2014. február 24. napján kelt, BO/13/2160-1/2014. ügyiratszámú törvényességi felhívásával. Onga Város Önkormányzat - az állami szerv intézkedésétõl függetlenül - folyamatosan megtesz minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében. Onga Város Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által elõírt kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban lévõ tagságán keresztül tesz eleget. A képviselõ-testület kezdeményezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztályánál, hogy a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére a határidõt 2014. április 30-ig hosszabbítsa meg.

 Hulladékgazdálkodási megállapodás módosítása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása" címû elõterjesztést megtárgyalta és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadta.

 

Rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtása

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország 2014. évi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja alapján Onga Város Önkormányzata mûködõképességének megõrzéséhez rendkívüli támogatási igényt nyújt be.

 

Fogorvosi feladat-ellátási szerzõdés módosítása

Fogorvosi rendelõ (Fotó: T. L.)Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Endredent Fogászati, Kereskedelmi, Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (képviseli: Dr. Tóth Endre, székhelye: 3400 Mezõkövesd, József Attila u. 24.) kérelmét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: A fogorvosi szolgáltatásra egészségügyi feladat-ellátási szerzõdés 6. pontját 2014. május 1. napjával az alábbiak szerint módosul:

A rendelés idõtartama:

Hétfõ: 12.00-18.00

Kedd: 13.00-19.00

Szerda: 7.00-14.00

Csütörtök:11.00-18.00

Péntek: 8.00-12.00

 

Településrendezési tervmódosítás keretében beérkezett állásfoglalások, vélemények

Onga Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta ONGA-SITT Kft. által elkészített Onga - Ongaújfalu "Malomdûlõ" településrendezési tervmódosítás keretében beérkezett állásfoglalásokat, véleményeket és azt határozatában elfogadta. 

 

- T. L. - 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025223

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...