English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

Önkormányzati ülésekrõl

 

 

A képviselõ-testület januári és februári ülésein elhangzottakról alább olvashatnak tudósítást.

 

A január 22. ülésrõl

 

Fogorvosi praxis

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete tudomásul vette, hogy a KAVI-MED Orvosi Szolgáltató Betéti és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT. (képviseli Dr. Katona Pál) az Ongán végzett fogászati praxis mûködtetését március 1-tõl átadja az ENDREDENT Fogászati, Kereskedelmi, Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (képviseli Dr. Tóth Endre) fogászati ellátás szolgálat mûködtetõjének. 

 

Házi orvosi körzetek és védõnõi szolgálatok területi meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete Ongán az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteit és a védõnõi szolgálat körzeteit az alábbiak szerint határozta meg.

1. sz. Háziorvosi körzet (Arany János u. 16.)

1. sz. Védõnõi szolgálat (Arany János u. 16.)

ARANY JÁNOS UTCA, BARTÓK BÉLA UTCA, BEM APÓ UTCA, BERZSENYI DÁNIEL UTCA, BETHLEN UTCA, BEZERÉDI UTCA, CSOKONAI UTCA, DEÁK FERENC UTCA, DOBÓ ISTVÁN UTCA, HUNYADI UTCA, IFJÚSÁG UTCA, KLAPKA GYÖRGY UTCA, KODÁLY ZOLTÁN UTCA, KÖLCSEY FERENC UTCA, LÉVAY JÓZSEF UTCA, MADÁCH IMRE UTCA, MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA, MUNKÁCSY UTCA, NÁDAS UTCA, NAGY LAJOS KIRÁLY UTCA, PETROVICS FERENC UTCA, REZEDA UTCA, TOMPA MIHÁLY UTCA, TULIPÁN UTCA, VASÚT UTCA.

Ongaújfalu külterületi lakott hely: 193. ÕRHÁZ, ÁLLOMÁS UTCA, BOGSIN TANYA, DARVAS UTCA, HEILEIN TANYA, LAKATOS FARM, LILLA UTCA, MAGTÁR UTCA, RADNÓTI UTCA.

2. sz. Háziorvosi körzet (Puskás Ferenc u. 1.)

2. sz. Védõnõi szolgálat (Rózsa u. 22.)

ADY ENDRE UTCA, ALKOTMÁNY UTCA, BALATON UTCA, CIMBALMOS UTCA, DANKÓ PISTA UTCA, DÓZSA GYÖRGY UTCA, GÖRGEY ARTÚR UTCA, GYÖNGYVIRÁG UTCA, HEGEDÛ UTCA, JÓZSEF ATTILA UTCA, KOSSUTH LAJOS UTCA, LAVOTTA UTCA, LOVAS FARM        MAJOR UTCA, MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA, MUSKÁTLI UTCA, NEFELEJCS UTCA, PACSIRTA UTCA, PETÕFI SÁNDOR UTCA, PRÍMÁS UTCA, PUSKÁS FERENC UTCA,RÁKÓCZI UTCA, RÉT UTCA   RÓZSA UTCA, SPORT UTCA, SZÉCHENYI UTCA, SZEGFÛ UTCA.

Ócsanálos külterületi lakott hely: AKÁC UTCA, ATTILA UTCA, ÁRPÁD UTCA, HERNÁD UTCA, KINIZSI PÁL UTCA, PATAK UTCA, ÚJHÍD UTCA, JUHÁSZ FARM.

 

Orvosok feladat-ellátási szerzõdése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta az egészségügyi alapellátásra vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerzõdéseket és azokat elfogadta.

 

Polgármesteri Hivatal és a Karbantartó Csoport munkájáról

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi hatósági munkájáról és a Karbantartó Csoport munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 

2012. évben hozott határozatokról

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a képviselõ-testület által 2012. évben hozott határozatokról és azok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság mûködésérõl

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évi mûködésérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadta.

 

Ongai Kulturális Egyesület munkájának elismerése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elismerését fejezte ki az Ongai Kulturális Egyesületnek a IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny eredményes megrendezésért, településünk hírnevének öregbítéséért.

 

Helyi közszolgáltatások

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a kéményseprõ-ipari szolgáltatás díjaira vonatkozó elõterjesztést.

 

MÁV Zrt. ingatlan vásárlása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyetért a csapadékvíz átemelõ telep Onga 096/9 hrsz-ú ingatlanon történõ elhelyezésével. A szükséges ingatlan területalakítása, megosztása megtörtént. A csapadékvíz átemelõ kialakítása érdekében az érintett területet kisajátítást helyettesítõ adás-vétel címén a MÁV Vagyonkezelõ Zrt-tõl meg kívánja vásárolni. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésrõl a MÁV Vagyonkezelõ Zrt-t értesítse, a terület adás-vételéhez a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határozat visszavonása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a 132/2012. (XII. 11.) számú határozatát visszavonta, és megállapította, hogy a Farkas László által beadott haszonbérleti ajánlata érvénytelen az alábbi okok alapján:

1. Farkas László haszonbérleti ajánlata nem érvényes tekintettel arra, hogy nem tulajdonostárs a haszonbérleti ajánlatban szereplõ ingatlanok tekintetében, ezért az ajánlatról a képviselõ-testület érvényes határozatot nem hozhatott.

2. Tájékoztatást kapott a képviselõ-testület, hogy a haszonbérleti ajánlatban szereplõ ingatlanok között volt olyan, aminek nem az önkormányzat a tulajdonosa, annak hasznosítási formájáról érvényesen az önkormányzat nem rendelkezhetett.

3. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy nem haszonbérlet formájában, hanem a közérdekét szem elõtt tartva közcélra, a kistérségi startmunka közfoglalkoztatási program keretében kívánja a tulajdonában lévõ ingatlanjait hasznosítani.

 

Február 12. ülésrõl

2013. évi költségvetés

Az önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 527.916 E Ft költségvetési bevétellel, 627.916 E Ft költségvetési kiadással, -100.000 E Ft költségvetési egyenleggel, ebbõl mûködési célú költségvetési hiány 45.673 E Ft, felhalmozási célú költségvetési hiány 54.327 E Ft állapította meg.

 

Adóigazgatási tevékenység

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi adóigazgatási tevékenység, adóbehajtási feladatokról szóló beszámolót.

 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta az Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, melynek értelmében a hivatal neve hivatalosan Ongai Polgármesteri Hivatalra változott.

 

Hernádnémeti kiválása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta az Onga és Társult Települések Intézményfenntartói Társulási megállapodás módosításával kapcsolatos elõterjesztést, benne Hernádnémeti kiválását.

 

Belsõellenõrzési feladatok

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalnál belsõ ellenõrzési tevékenység ellátására 2013. március 1. napjától - 2013. december 31. napjáig megbízta Dr. Péter András szakközgazdász (3770 Sajószentpéter, István király u. 1.) egyéni vállalkozót.

 

Biomassza kazán pályázat az óvodában

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt "Helyi hõ, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében megvalósítandó "Biomassza kazán telepítése a Bársonyos óvodába" címû pályázat benyújtását elfogadta. A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlan fûtésének korszerûsítését és biomassza kazán telepítését tartalmazza.

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti várható megoszlása az alábbi:

Tevékenység

Költségvetés

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Támogatás

Saját erõ

Elõkészítés

Energetikai tervezés

150 000

40 500

190 500

161 925

28 575

Közbeszerzés

350 000

94 500

444 500

377 825

66 675

Szolgáltatások

Mûszaki ellenõrzés

300 000

81 000

381 000

323 850

57 150

Záró energetikai audit elkészítése

250 000

67 500

317 500

269 875

47 625

Nyilvánosság biztosítása

200 000

54 000

254 000

215 900

38 100

Építés, felújítás

19 731 500

5 327 505

25 059 005

21 300 154

3 758 851

Összes beruházási költség /

Összes elszámolható költség

20 981 500

5 665 005

26 646 505

22 649 529

3 996 976

 

A projekt teljes beruházási költsége: 26 646 505 Ft, a projekt támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költsége (elszámolható költsége) 26 646 505 Ft, melybõl a KEOP forrásból származó igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 22 649 529 Ft, ami az elszámolható költségek 85%-a.

 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a megvalósításhoz szükséges 15% önerõt: 3 996 976 Ft-ot költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerõ forrása: saját forrás, BM önerõ pályázat és alapítványi támogatás.

 

A képviselõ-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatói okirat hatályba lépését követõ 12 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követõ 5 éven keresztül fenntartja. Onga Nagyközség Önkormányzata a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a határozat elfogadásával kötelezettséget vállal az önkormányzati saját forrás összegének költségvetésben történõ elkülönítésére.

 

Biomassza kazán pályázat az iskolában

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt "Helyi hõ, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében megvalósítandó "Biomassza kazán telepítése a Görgey Artúr Általános Iskolába" címû pályázat benyújtását elfogadta. A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlan fûtésének korszerûsítését és biomassza kazán telepítését tartalmazza.

A projekt megvalósításának helyszíne a következõ:  Onga, Görgey A. u. 2. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti várható megoszlása az alábbi:

Tevékenység

Költségvetés

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Támogatás

Saját erõ

Elõkészítés

Energetikai tervezés

150 000

40 500

190 500

161 925

28 575

Közbeszerzés

350 000

94 500

444 500

377 825

66 675

Szolgáltatások

Mûszaki ellenõrzés

600 000

162 000

762 000

647 700

114 300

Záró energetikai audit elkészítése

250 000

67 500

317 500

269 875

47 625

Nyilvánosság biztosítása

300 000

81 000

381 000

323 850

57 150

Építés, felújítás

43 831 900

11 834 613

55 666 513

47 316 536

8 349 977

Összes beruházási költség /

Összes elszámolható költség

45 481 900

12 280 113

57 762 013

49 097 711

8 664 302

 

A projekt teljes beruházási költsége: 57 762 013 Ft, a projekt támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költsége (elszámolható költsége) 57 762 013 Ft, melybõl a KEOP forrásból származó igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 49 097 711 Ft, ami az elszámolható költségek 85%-a.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a megvalósításhoz szükséges 15% önerõt: 8 664 302 Ft-ot költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerõ forrása: saját forrás, BM önerõ pályázat és alapítványi támogatás.

A képviselõ-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatói okirat hatályba lépését követõ 12 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követõ 5 éven keresztül fenntartja. Onga Nagyközség Önkormányzata a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a határozat elfogadásával kötelezettséget vállal az önkormányzati saját forrás összegének költségvetésben történõ elkülönítésére.

 

Biomassza kazán pályázat a Polgármesteri Hivatalban

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt "Helyi hõ, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2012-4.10.0/ A pályázati konstrukció keretében megvalósítandó "Biomassza kazán telepítése a Polgármesteri Hivatalba" címû pályázat benyújtását elfogadta. A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlan fûtésének korszerûsítését és biomassza kazán telepítését tartalmazza.

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti várható megoszlása az alábbi:

Tevékenység

Költségvetés

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Támogatás

Saját erõ

Elõkészítés

Energetikai tervezés

150 000

40 500

190 500

161 925

28 575

Közbeszerzés

350 000

94 500

444 500

377 825

66 675

Szolgáltatások

Mûszaki ellenõrzés

300 000

81 000

381 000

323 850

57 150

Záró energetikai audit elkészítése

250 000

67 500

317 500

269 875

47 625

Nyilvánosság biztosítása

200 000

54 000

254 000

215 900

38 100

Építés, felújítás

19 327 500

5 218 425

24 545 925

20 864 036

3 681 889

Összes beruházási költség /

Összes elszámolható költség

20 577 500

5 555 925

26 133 425

22 213 411

3 920 014

A projekt teljes beruházási költsége: 26 133 425 Ft, a projekt támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költsége (elszámolható költsége) 26 133 425 Ft, melybõl a KEOP forrásból származó igényelt vissza nem térítendõ támogatás: 22 213 411 Ft, ami az elszámolható költségek 85%-a.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a megvalósításhoz szükséges 15% önerõt:, ami 3 920 014 Ft költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerõ forrása: saját forrás, BM önerõ pályázat és alapítványi támogatás.

A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatói okirat hatályba lépését követõ 12 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követõ 5 éven keresztül fenntartja. Onga Nagyközség Önkormányzata a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a határozat elfogadásával kötelezettséget vállal az önkormányzati saját forrás összegének költségvetésben történõ elkülönítésére.

 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a polgármester elõterjesztésére - egyetértve a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében "Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának 2013. február 11. napján kelt döntés-elõkészítõ javaslatával - a közbeszerzésekrõl szóló törvény alapján döntött arról, hogy bíráló bizottság szakvéleményének megfelelõen, a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás ajánlat bírálati szempontja alapján az eljárás nyertese a közbeszerzés valamennyi része tekintetében az Euro-Fischer Kft. (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 156.) lett. A vállalási ár a közbeszerzés 1. része (megvalósítási helyszín: Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) vonatkozásában: 43.831.900 Ft + ÁFA; a közbeszerzés 2. része (megvalósítási helyszín: Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda) vonatkozásában: 19.731.500 Ft + ÁFA; a közbeszerzés 3. része (megvalósítási helyszín: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában: 19.327.500 Ft + ÁFA.

 

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-11-2011-0028 azonosító számú "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán" címû projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, Köztársaság u. 62.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. Az Intermezzo Bt. a feladat ellátás vonatkozásában 2012. december 4-én aláírásra került szerzõdés módosítását kezdeményezte a szerzõdõ fél W-Mobil Kft.-re (székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.) történõ módosításával. Az Intermezzo Bt. társcégére történõ módosítás következtében a vállalási összeg valamint a szerzõdés egyéb feltételei nem változnak. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testület hozzájárult a megkötött vállalkozási szerzõdés módosításához.

 

Évszakoktól független mindennapos testnevelés

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 azonosító számú "Évszakoktól független mindennapos testnevelés órák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Általános Iskolában" címû projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértõi tevékenység elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 3.000.000 Ft + 810.000 Ft ÁFA = 3.810.000 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete a komplex projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 6.130.000 Ft + 1.655.100 Ft ÁFA = 7.785.100 Ft

A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére benyújtott és elfogadott ajánlatok összhangban állnak Onga Nagyközség Önkormányzatának 109/2012. (XI. 14.) sz. képviselõ-testületi határozatával. A projekt az elszámolható költségek vonatkozásában 100%-os támogatásban részesül.

 

Közbeszerzési terv

A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérõk éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrõl. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a 2013. évi közbeszerzési tervet.

 

Turisztikai információs tábla a fõtéren (Fotó: Buzás Barbara)Egyéb kérdések

Az ülésen többek között szó volt még a kóbor kutyák befogásáról, a Volán busz menetjegy árának emelésérõl, az új utca nevekrõl, a Rákóczi utcai boltok elõtti italfogyasztás lehetséges megszûntetésérõl, a polgárõrségrõl, a Cigánytelep útjainak felújításáról, a tavaszi útfelújításokról, a Turul emlékmû kivilágításáról, a Szõlõhegyrõl, a székely zászló kihelyezésérõl, a település öt részén kihelyezett turisztikai táblákról.

 

- T. L. -

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025222

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...