English Deutche Szlovák Román Ukrán

Ongai Kékdaru

A tiltott, közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról

 

A képviselõ-testület augusztusi ülésén a tiltott, közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról szóló módosított rendeletét alább tesszük közzé.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. §-ban foglalt felhatalmazás és feladatkör alapján a következõket rendeli el:

 

§ Onga Nagyközség Önkormányzatának a települési szilárd-, és folyékony hulladék kezelésérõl, az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl és a köztisztaság fenntartásáról szóló – többször módosított – 4/2003. (III. 12.) sz. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

 

„7. § (1) Aki

a) nem gondoskodik az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - elõtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítésérõl, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gyalog- és kerékpárútként kijelölt felületeket;

 

b) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítésérõl, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról;

 

c) nem gondoskodik a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl;

 

d) az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán;

 

e) ha az építési anyagot vagy a törmeléket e rendelet által kijelölt területekrõl és útvonalakról engedély hiányában azonnal, más területekrõl legkésõbb a kirakástól számított 8 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el;

 

f) hirdetményt, plakátot, falragaszt nem kijelölt helyen helyez el;

 

g) kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet nem tart tisztán,

 

h) a Fõtéren vagy más közterületen szemetel, illetve a közigazgatási határon belül szemetet helyez el tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetõje 50 ezer forintig terjedõ helyszíni bírsággal vagy 150 ezer forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.

 

(3) A  közigazgatási bírság kiszabására az Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testületétõl átruházott hatáskörben a jegyzõ jogosult.

 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság összegének megállapításánál mérlegelendõ szempontokra vonatkozó elõírásokat.”

 

 

2.§ (1) Onga Nagyközség Önkormányzatának a községi címer és zászló használatáról szóló 9/1995. (V. 12.) sz. rendelete 9. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9.§ (1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytõl eltérõ vagy a közösséget sértõ módon használja fel, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetõje 50 ezer forintig terjedõ helyszíni bírsággal vagy 150 ezer forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.

 

(3) A közigazgatási bírság kiszabására az Onga Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületétõl átruházott hatáskörben a jegyzõ jogosult.

 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság összegének megállapításánál mérlegelendõ szempontokra vonatkozó elõírásokat.”

 

 

3.§ Onga Nagyközség Önkormányzatának a közterület használatáról, védelmérõl, és a közterület-használat díjáról szóló 10/2001. (IV. 25) sz. rendelete 9/A §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

 

„9/A. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása:

 

a.) a települési közterületeken

 

b.) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben

 

c.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt álló nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetõek

 

d.) Aki a rendelet 9/A § (1) bek. a-b-c.) pontjaiban foglalt rendelkezéseket megszegi, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetõje 50 ezer forintig terjedõ helyszíni bírsággal vagy 150 ezer forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.

 

(3) A közigazgatási bírság kiszabására az Onga Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületétõl átruházott hatáskörben a jegyzõ jogosult.

 

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság összegének megállapításánál mérlegelendõ szempontokra vonatkozó elõírásokat.”

 

 

4. §

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései a hatályba lépése után elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás elkövetõivel szemben alkalmazhatók.

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. augusztus 22. 

Pálinkaverseny és képzések
Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

1025223

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...