Vendégünk volt Kerényi Imre

 

Kerényi Imre előadása (Fotó: pépé)Az Ongai Kulturális Esték előadássorozat folytatásaként októberben Kerényi Imrét láttuk vendégül. A kötetlen témájú előadás, majd beszélgetés kapcsán felmerülő gondolatokat szeretnénk megosztani azokkal, akik nem lehettek részesei a személyes találkozásnak.

Ismert színházi rendező, bátor művészeti kezdeményezések megvalósítója, keményszavú közéleti személyiség, és sorolhatnánk tovább azokat a jelzőket, amelyek tökéletesen illenek vendégünkre. Formabontó elképzelések a színpadon, és mostanában a politika mindennapjaiban, ahol sajátos „műsorvezető”-ként lép hétről-hétre elénk. Sokan csak az utóbbi szerepben ismerik Kerényi Imrét, ami több szempontból sem helyes. Közel sem pontos az, aki csupán politikai szempontból vizsgálja egy alkotóművész tetteit és esetleges tétlenségét.

Október 14-én a művelődési házban nem önmagáról, szűk környezetéről, hanem országos jelentőségű problémákról hallhattunk. Történelmi párhuzamok vázlatos vonalai vetődtek fel pillanatokon belül. Gazdasági ellehetetlenülésünk, politikai zűrzavarosság okait kereste előadónk. Hol valóban jó ráérzéssel, hol azonban csak elnagyolt pontossággal rátapintva a problémák gyökereire, a valóságos mozgatórugókra. Bátor naivitást sugárzó elképzelések hangzottak el a megoldásokról, a lehetséges kitörési pontokról, azokról a beidegződésekről, amelyek folyamatosan és újratermelődően gátjává válnak a javulást hozó tetteknek. Legfontosabb kihangsúlyoznunk azt a gondolatot, hogy mindenki tehet közös sorsunk jobbá tételéért, és ezt legjobb, ha saját környeztében teszi. Félretéve a szűklátókörűséget, a pillanatnyi jólét csábítását, legalább a saját lakóhelyének, és az ott lakóknak sorsára figyelve. Hosszú évek kemény munkája szükséges ahhoz, hogy újra vonzóvá tegyük falvainkat, városainkat, eladhatóvá termékeinket. Milyen feltételek szükségesek ehhez, és milyen irányba induljunk, erről szólnak a legkomolyabb viták, és bizony ez vész el leginkább drámai színpadunk hamleti ködében.

- K. Gy. -

A hallgatóság egy része (Fotó: pépé)