Megjelent Onga helyismereti cd-romja!

 

A CD átadása (Fotó: K. Gy.)Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) megalakulása óta azon fáradozik, hogy általánossá tegye a szülőföld megismertetését és szeretetét valamennyiünk számára. Az egyesületben tevékenykedők évek óta feladatuknak érzik lakóhelyünk és regionális környezetének múltfeltárását. Munkánk eredményeként 1999-ben megjelent a helyi amatőr költők verseit tartalmazó Bársonyosan irodalmi antológia, 2000-ben Onga XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum, 2001-ben a Barangolások Onga múltjában című helyismereti munkáltató tankönyv és cd-rom, 2003-ban a Válogatott források Onga történetéhez című forrásgyűjtemény és a helyi újság, az 1999 márciusától megjelenő Ongai Kékdaru 1–4 évfolyamának cd-romos változata. (Az Onga története című monográfia és egy hétnyelvű, rövid turisztikai kiadvány 1998-ban jelent meg önkormányzati kiadásban, de az OKE tagjainak munkája révén.)
Az ongaiak mindig büszkék voltak hagyományaikra. Így volt ez a múltban, így van ez a jelenben és vélhetőleg így lesz ez a jövőben is. Elsősorban az ősök, a múlt, a hagyományok tisztelete ösztönözte az egyesületet arra, hogy magára vállalja az eddig Ongáról nyomtatásban megjelent munkák elektronikus változatának elkészítését. A cd-rom azonban jóval több pusztán a számítástechnika adta lehetőségeket kihasználó újszerű kiadványnál. Tartalmában számos adalékkal teszi teljesebbé a korábban megjelent alkotásokat. A cd-romon megtalálható még – a fentebb említett munkák elektronikus változatán kívül – egy, a település elmúlt 100 éves történetével kapcsolatos, az OKE által, de az általános iskola diákjainak bevonásával gyűjtött 1000 db fotót tartalmazó fotótár, egy jó részt még feldolgozatlan, az utóbbi években felkutatott, Onga múltjával kapcsolatos – leginkább a község középkori történetére és szocialista korszakára vonatkozó – levéltári forrásokat tartalmazó rész, az OKE-ról szóló fejezet, az Ongai Kékdaru 1–5 Takács László a CD szerkesztője (Fotó: K. Gy.)évfolyama, illetve a diákok számára készült, a megye irodalomtörténetével kapcsolatos rész. A nyomtatásban megjelent könyvek, kiadványok elektronikus változatában is számos – leginkább pozitív – eltérést tapasztalhat a cd-rom-ot és az eredeti munkákat is ismerő érdeklődő, felhasználó. A tartalomhoz, a szöveghez ugyan nem nyúltunk hozzá, de ahol lehetőségünk volt, ott a nyomtatásban fekete-fehérben megjelent fotókat  színesre cseréltük (pl. az Onga története című monográfiánál vagy az Ongai Kékdaru lapszámainál). Ez utóbbinál gyakran olyan képek is felkerültek a cd-romra, melyek hely hiány miatt nyomtatásban nem jelentek meg. Sajnos ugyanakkor előfordult, hogy bizonyos régebbi cikkek a nyomdai előkészületek során elkallódtak, elvesztek. Ezek mindegyikét nem tudtuk pótolni. A fotóalbum megjelenítésénél is voltak áthághatatlan technikai akadályaink.
A munkához mindenre kiterjedő kereső programok készültek, ami megkönnyíti a cd-rom használatát, segít eligazodni a múlt útvesztőjében. A sajátos szerkezeti felépítés miatt külön kereső programja van az Ongai Kékdarunak, a fotótárnak, illetve a digitalizált levéltári forrásokat tartalmazó résznek. Ez utóbbinál a levéltári jelzetek a monográfiánál, a tankönyvnél vagy a forrásgyűjteménynél azonosíthatók.
S hogy miért helyismereti cd-rom I? Szándékaink szerint az elkezdett munkát nem hagyjuk abba, az OKE tovább fáradozik Onga múltjának feltárásán. A helyismereti cd-rom II. újabb 1000 összegyűjtött és feldolgozott fotót, újabb digitalizált levéltári forrásokat, a helyi lakosokkal készített múltfeltáró riportokat, az Ongával kapcsolatban megjelent újságcikkek digitalizált változatát és Onga középkori történetét - az újonnan napvilágra került levéltári források tükrében - feldolgozó részt fog tartalmazni. Adjon az Isten ehhez erőt, egészséget, kitartást, türelmet, támogatót és munka iránti további alázatot!

A bemutató közönsége (Fotó: K. Gy.)

- Takács László szerkesztő,

az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -

 

(A cd-rom 2000 Ft/db áron megvásárolható az OKE tagjainál, az általános iskolában, illetve megrendelhető az OKE címén: 3562 Onga, Görgey u. 2/A.)