5 éves az Ongai Kulturális Egyesület!

 

Az OKE által eddig megjelentetett könyvek, kiadványok  (Fotó: T. L.)Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) öt éve, 1999 februárjában alakult meg. Ebből az alkalomból február 13-án Miskolcon, a Kispipa vendéglőben találkoztak az egyesület alapító tagjai, hogy közös vacsorával ünnepeljék meg az OKE ötéves születésnapját. Az eltelt öt évben – úgy gondoljuk – az egyesület eredményesen működött, tevékenységének kézzelfogható eredménye volt. Az OKE a település, a megye, sőt a régió elismert civil szervezete lett. Gazdálkodása mindvégig biztos lábon állt, stabil, megalapozott volt. Az eltelt időszak – a teljesség igénye nélküli – legfontosabb az egyesület által elért eredményeit alább foglaljuk össze. Engedjék meg, hogy szerénytelenség nélkül azt mondhassuk: van mire büszkének lennünk.

Az eltelt öt év alatt folyamatosan:

- Minden hónap 10–12-e között megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újságban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, nyújtottunk tájékoztatást, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük a helyi intézmények, társadalmi szervezetek, a szomszédos települések, az Ongán történt események stb. szélesebb közvélemény előtti bemutatását. Cikksorozatunkkal előkészítettük például az iskolai névadót, bemutattuk az általános iskolának nevet adó Görgey Artúrt.

Az OKE által állított egyik dombormű (Fotó: T. L. )- Minden évben elkészítettük az ongai kulturális és sport naptárt.

- Folyamatosan biztosítottuk községünk megjelenését az Interneten, ahol a község intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások több nyelven. Láthatók fotók, olvasható az Ongai Kékdaru minden egyes lapszáma. A régi mellett új honlapot indítottunk, kifejezetten az OKE tevékenységének bemutatására.

- Folyamatosan gyűjtöttük az Ongával kapcsolatos helytörténeti anyagot, forrást, fotókat a levéltárakból, múzeumokból és könyvtárakból.

- Együttműködési megállapodás keretében eredményesen dolgoztunk együtt több megyei intézménnyel és civil szervezettel, Onga Község Önkormányzatával, a Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával. Különösen az utóbbival alakítottunk ki igen jó kapcsolatot. Közös munkálkodásunk eredményeképpen az általános iskolában kialakítottunk egy több millió forintos eszközállománnyal rendelkező (video kamerák, videokivetítő, számítógépek videoszerkesztő programmal, tv-k, video- és dvd magnók, felvevők, fényképezőgép stb.) média studiót.

- 60 000 Ft értékben minden évben ingyen biztosítottuk az általános iskola ötödikesei számára a hon- és népismeret tanításához a Barangolások Onga múltjában című helyismereti tankönyvet.

- Folyamatos segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

- A helyi eseményeket képileg archiváltuk. A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrzendő fotó- és videótárunkban Ongával kapcsolatban több mint 2200 db fotót és közel 130 db különböző formátumú videokazettát őrzünk. A digitális fényképek számára egy számítógépes adatbázist hoztunk létre, ahol eddig több, mint 3000 fotót archiváltunk.

- A helyi fontosabb eseményekről tudósítottuk a megyei napilapokat. Azok az Ongáról megjelent cikkeik döntő részét több éven át, sokszor közvetlenül az Ongai Kékdaruból vették át.

- Számos kulturális rendezvényen, megyei konferencián segédkeztünk hang- és képtechnikával. (Miskolcon megrendezett országos, megyei és regionális konferenciák, Idősek hete, iskolai rendezvények, T. J. A. és k. kabai loránt Latin betűk című videoklipjének elkészítése stb.)

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális rendezvények lebonyolítását, megrendezését. (Falunap, közmeghallgatás, kiszehajtás, Magyar kultúra napja, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.)

-Az OKE alapító tagjai a KIspipában (Fotó: pépé) Több megyei civil expón, börzén is bemutatkozott egyesületünk.

- Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.

- Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit.

- Az eltelt öt évben 68 pályázatot írtunk, melyből összesen 41 nyert!

1999-ben:

- Az alakulás, a szervezeti keretek kidolgozása, az OKE munkájának és céljainak szélesebb körben való megismertetése.

- Márciusban jelent meg először az OKE helyi közéleti folyóirata, az Ongai Kékdaru.

- Augusztus 20-án megjelentettük a tíz helyi költő verseit tartalmazó Bársonyosan irodalmi antológiát.

- Részt vettünk helyi és regionális kulturális rendezvények szervezésében, azok támogatásában. (T. J. A. miskolci és ongai fotókiállításai, Juhász Győző miskolci és ongai kiállításai, ongai képzőművészek sajóládi bemutatkozása, helyi események technikai segítése.)

- Videóklippet készítettünk a LógAritmus együttesről, mely a TV3 televíziós csatornán, Balogh István fafaragóról, mely a regionális televízióban került levetítésre.

- Elkészítettük és kidolgoztuk az Ongai Kékdaru előfizetés útján történő terjesztését.

2000-ben:

- Az egyesület hozzájárult az 1000 éves magyar államiság méltó megünnepléséhez. Ennek keretében elkészítettük és megjelentettük az Onga XX. századi története fotók tükrében című könyvünket. Az igényes kiadvány közel 150 oldalon, műnyomó kartonon, 371 fotó segítségével, magyar mellett angol és német nyelven mutatta be községünk elmúlt 100 évét. A kiadás költségeit – közel 1.000.000 Ft-ot – pályázati és szponzori pénzekből, illetve saját bevételeinkből fedeztük.

- Felállítottuk, és augusztus 20-án felavattuk az „Ongaiak Ongáért” domborművet a művelődési ház előtti Szoborkertben. A költségeket a Dunaholding Alapítványtól nyert sikeres pályázatunkból fedeztük.

- Millenniumi vetélkedő sorozatot indítottunk el az Ongai Kékdaruban.

- Millenniumi színes pólókat készítettünk Ongáról.

- Képzőművészeti kiállításokat szerveztünk Ongán és regionális környezetében. (Többek között bemutatkoztak községünkben az edelényi „Kis Piktorok”, Miskolcon a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban Takács J. Attila, Millenniumi portrék c. fotóiból, míg a Földes Ferenc Gimnáziumban Juhász Győző festményeiből nyílt kiállítást segítettük.)

- Nagyban segítettük az iskoláról szóló hétnyelvű kiadvány elkészítését és megjelentetését.

- A MIHUSZA-tól a Nonprofit pályakezdők a civil szektorban c. pályázatunkkal félévig nálunk gyakorlatozott, segítette munkánkat egy nonprofit ügyintéző.

2001-ben:

Volt mire koccintani (Fotó: pépé)- Elkészítettük és megjelentettük Barangolások Onga múltjában címmel Onga helyismereti tankönyvét és az ongai Görgey Artúr Általános Iskolával közösen annak CD-ROM-os változatát. - Az igényes kiadvány 700 példányban, több mint 200 oldalon, számos fotóval és illusztrációval mutatja be községünk elmúlt évszázadait, kapcsolódva Onga helytörténeti monográfiájához, de ki is egészítve azt. A kiadás költségeit – közel 900.000 Ft-ot – pályázati és szponzori pénzekből, illetve saját bevételeinkből fedeztük.

- Az ongai Görgey Artúr Általános Iskolával, az Ongai Iskoláért Alapítvánnyal és a községi önkormányzattal közösen kezdeményezésünkre felállítottuk, és október 26-án felavattuk „Görgey Artúr” domborművét az általános iskola aulájában.

- Folytattuk a millenniumi vetélkedő sorozatot az Ongai Kékdaruban.

2002-ben:

- Pályázaton nyert összegből mi biztosítottuk az általános iskolában megjelent iskola újság – Görgeys karcolatok – lapszámainak kiadási költségeit.

- Fásítást, parkosítást szerveztünk a kegyeleti parkban.

- Nyári tábort szerveztünk Nyiregyháza-Sóstóra négy általános iskolai osztály számára, melyhez pályázaton nyertünk támogatást.

2003-ban:

- Elkészítettük az Ongai Kékdaru első négy évfolyamának cd-rom-os változatát, melynek hivatalos megjelenésére agusztus 20-án került sor.

- Onga – iskolai oktatás számára is hasznosítható – helyismereti forrásgyűjteményét elkészítettük, melyet pályázati pénzekből és saját erőből ünnepélyesen augusztus 20-án megjelentettünk.

- Az Onga múltjával kapcsolatos fotók gyűjtését tovább folytattuk. 2004 februárjáig közel 1000 darab újonnan gyűjtött, Ongával, a település lakosaival kapcsolatos régi fotót digitalizáltunk, katalogizáltunk, melyet cd-rom-on megjelentettünk.

- Filmet készítettünk az önkormányzat 2003. évi munkájáról, melyet a helyi közmeghallgatásokon levetítettünk.

- Fásítást, parkosítást szerveztünk a Bársonyos-patak partján.

- Negyedévente Kulturális Esték címmel előadásokat szerveztünk a község lakosságának. Vendégünk volt: Nagy Feró, Schuszter Lóránt, Waszlavik Gazember László és Urszin László.

- Negyedévente színházlátogatást szerveztünk az egyesület által ingyen biztosított ún. színházbusszal Egerbe, Sárospatakra a község kultúra iránt fogékony lakosai számára.

- Ifjúsági nyári tábort szerveztünk Egerbe egy általános iskolai csoportnak, melyet pályázaton nyert pénzzel támogattunk.

- Pályázati támogatással cigány történelmi forrásokat és fotókat tartalmazó cd-romot készítettünk és jelentettünk meg.

- Részt vettünk egy a GYISM által támogatott 700 000 Ft-os nemzetközi projekt lebonyolításában.

- Takács László,
 az OKE elnöke -