Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2003. évre

 

 

I. Számviteli beszámoló

E/Ft

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele

 3.754

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

841

a) alapítótól (tagdíj)

10

b) államháztartás más alrendszeréből

600

c) személyi jövedelemadó 1%-a

58

d) egyéb támogatások

173

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2.665

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

243

4. Egyéb bevétel

5

B) Vállalkozási tevékenység bevétele

324

1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel

0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

324

C) Összes bevétel

4.078

D) Közhasznú tevékenység költségei

4.693

E) Vállalkozási tevékenység költségei

324

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei

0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

324

F) Összes tevékenység költségei

5.017

G) Adózás előtti eredmény

-939

H) Adófizetési kötelezettség

0

I) Tárgyévi eredmény

-939

II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Eszközök

1.773

Befektetett eszközök

1.273

1. Immateriális javak

0

2. Tárgyi eszközök

1.273

3. Befektetett pénzügyi eszközök

 0

Forgóeszközök

500

1. Készletek

0

2. Követelések

0

3. Értékpapírok

0

4. Pénzügyi eszközök

500

Források

1.773

Saját tőke

181

1. Induló tőke

10

2. Tőkeváltozás

1.110

3. Tárgyévi eredmény

-939

Tartalék

1.592

Céltartalék

 0

Kötelezettségek 0

0

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0

0

2. Rövidlejáratú kötelezettségek 0

0

III. Cél szerinti juttatások kimutatása 0

0

IV. Kapott támogatásokról szóló kimutatás a 2003. évben

 

1. Onga község önkormányzatától

600

2. Pályázatok

2.665

- B.-A.-Z. m. Közoktatásáért Közalapítványtól

 400

- Ifjúsági és Sportminisztériumtól, Mobilitástól

1.930

- B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás Alapjából

175

- Pro Renovanda Cultúra Hungariae K. S. Szakalapítványtól:

60

KOMA

(A pályázatokból 800.000 Ft, mint pénzügyi lebonyolító futott át az OKE költségvetésén.) 

100

3. Társadalmi szervezetek támogatása

173

4. Magánszemélyektől adó 1 %-a

58

Összesen

3.496

V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

0

 

VI. A közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló

Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2003-ban jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapot, az Ongai Kékdarut, könyvet jelentetett meg Ongáról, kiadta a helyi újság első négy évfolyamának cd-romos változatát, kulturális programokat, előadásokat, színházlátogatásokat, parkosítást szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, bővítette a helyi média stúdiót, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, régi fotóit, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak stb.