Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2003. évi tevékenységéről

 

Ongáról szóló forrásgyűjtemény átadása (Fotó: pépé)Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2003-ban is alapvető feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egyesület járuljon hozzá a független, felelős tájékoztatáshoz, információáramláshoz. Ennek keretében továbbra is folyamatosan – minden hónap 10–12-e között – megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újságban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, tájékoztatást nyújtottunk, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük a községi önkormányzat, a helyi intézmények, társadalmi szervezetek, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb. működésének, tevékenységének bemutatását. Cikkeinkkel reményeink szerint csökkentettük a helyi konfliktusok előfordulásának gyakoriságát, tudatosítottuk a demokratikus jogok érvényesülését.

Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát közzé tettük az Interneten (www.onga.ngo.hu). Biztosítottuk községünk megjelenését is az Interneten, ahol a település intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások. Az egyesület honlapját az OKE tevékenységének bemutatására is felhasználtuk.

A helyi közéleti eseményeket képileg archiváltuk (fotók, videofelvételek). A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrzendő fotó- és videótárunkban Ongával kapcsolatban több mint 2200 db fotót és közel 150 db különböző formátumú videokazettát őrzünk. A digitális fényképek számára egy számítógépes adatbázist hoztunk létre, ahol 2002/2003-ban több mint 3000 fotót archiváltunk.

Elkészítettük az Ongai Kékdaru első négy évfolyamának cd-rom-os változatát, melynek hivatalos megjelenésére 2003. agusztus 20-án került sor.

Onga – iskolai oktatás számára is hasznosítható – helyismereti forrásgyűjteményét elkészítettük, melyet pályázati pénzekből és saját erőből 2003. augusztus 20-án ünnepélyesen megjelentettünk.Fásítás a Bársonyos partján (Fotó: Gerberi Andrea)

Folyamatosan gyűjtöttük az Ongával kapcsolatos helytörténeti anyagokat a levéltárakból, múzeumokból és könyvtárakból. Az Onga múltjával kapcsolatos fotók gyűjtését tovább folytattuk/folytatjuk. 2004 februárjáig közel 1000 darab újonnan gyűjtött, Ongával, a település lakosaival kapcsolatos régi fotót digitalizáltunk, katalogizáltunk, melyet várhatóan az idén cd-rom-on megjelentetünk.

Folyamatos segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszközállományát, bútorzatát önerőből jelentősen fejlesztettük, bővítettük.

Filmet készítettünk az önkormányzat 2003. évi munkájáról, melyet a helyi közmeghallgatásokon levetítettünk.

Fásítást, parkosítást szerveztünk a Bársonyos-patak partján.

Negyedévente Kulturális Esték címmel előadásokat szerveztünk a község lakosságának. Vendégünk volt: Nagy Feró, Schuster Lóránt, Waszlavik Gazember László és Urszin László.

Az Ongai Kultúrális Esték vendége volt Nagy Feró (Fotó: K. Gy.)Negyedévente színházlátogatást szerveztünk az egyesület által ingyen biztosított ún. színházbusszal Egerbe, Sárospatakra a község kultúra iránt fogékony lakosai számára.

Ifjúsági nyári tábort szerveztünk Egerbe egy általános iskolai csoportnak, melyet pályázaton nyert 200 000 Ft-tal támogattunk.

A korábbi évekhez hasonlóan – 60 000 Ft értékben – ingyen biztosítottuk az általános iskola ötödikesei számára a hon- és népismeret tanításához a Barangolások Onga múltjában helyismereti tankönyvet.

Pályázati támogatással cigány történelmi forrásokat és fotókat tartalmazó cd-romot készítettünk és jelentettünk meg.

Folytattuk egy helyi képzőművészeti albumhoz való anyaggyűjtést.

Számos kulturális és tudományos rendezvény, megyei konferencia technikai lebonyolításában segédkeztünk. (Miskolcon megrendezett országos, megyei és regionális konferenciák, községi rendezvények, iskolai rendezvények stb.)

Több megyei civil expón, börzén is bemutatkozott egyesületünk.

Egyesületünk segítette a helyi kulturális-, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, Falunap, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit.Média stúdió részlete az iskolában (Fotó: T. L.)

Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.

Részt vettünk egy a GYISM által támogatott 700 000 Ft-os nemzetközi projekt lebonyolításában.

2003-ban 13 különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül 9 nyert. Összesen 1 865 000 Ft volt az OKE 2003. évi pályázati bevétele. (Ebből 100 000 Ft-ot csak 2004-ben, a projektek befejezésével kapunk meg.) Egy tavaly benyújtott pályázatunk elbírálása még folyamatban van.

Az OKE vezetősége úgy gondolja, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet 2003-ban is sikeres évet zárt. A kitűzött célok jórészt megvalósultak, a pályázatokon nyert összegeket, a községi önkormányzattól a közös „Helyi média program 2003”-ra kapott támogatást (600 000 Ft-ot) és a szponzori segítséget jól használtuk fel.

- Takács László OKE elnök -