Az Ongai Kulturális Egyesület 2004. évi munkaterve

 

- Biztosítani az OKE folyamatos működési feltételeit.

- Az Ongai Kékdaru helyi közéleti folyóirat havi megjelentetése.

- A községet érintő eseményekről tudósítás, a helyi események képi archiválása (fotók, videó és dvd felvételek), a fotó- és videótár működtetése, bővítése.

- Interneten biztosítani az egyesület megjelenését, frissíteni az OKE honlapját, folyamatosan hozzáférhetővé tenni az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát az Interneten.

- Ongával kapcsolatos kulturális és sport naptár megjelentetése.

- Elkészíteni és megjelentetni egy új ongai helyismereti cd-romot, mely tartalmazza az Ongáról szóló, és eddig megjelent összes kiadványt, könyvet, a Kékdaru első öt évfolyamának elektronikus változatát, a község életével kapcsolatos újonnan gyűjtött mintegy 1000 régi fényképet magában foglaló fotótárat, illetve egy digitális forrásgyűjteményt.

- Ongát bemutató videofilm elkészítése és megjelentetése.

- Előkészíteni Onga középkori történetével kapcsolatos tanulmánygyűjtemény megjelentetését.

- Az OKE minél szélesebb körű népszerűsítése, céljainak, munkájának megismertetése a helyi-, regionális- és országos közvéleménnyel.

- Onga népszerűsítése a megyei és országos médiákban. A község életének, tevékenységének megismertetése a közvéleménnyel.

- Ongával kapcsolatos helytörténeti anyag (fotók, iratok, dokumentumok, tárgyak, eszközök, újságcikkek stb.) folyamatos gyűjtése, feldolgozása.

- Továbbra is folyamatosan gyűjteni egy helyi képzőművészeti album elkészítéséhez az anyagot.

- Megkezdeni és előkészíteni helyi népdalok gyűjtését, a témával kapcsolatos kiadvány lehetőség szerinti megjelentetése.

- Helyi média stúdió további fejlesztése.

- Lehetőség szerinti kulturális- és sportrendezvények, nyári tábor rendezése, szervezése, különös tekintettel az Ongai Kulturális Esték évi négy előadására.

- Színházlátogatások szervezése.

- Oktatási segédanyagok kidolgozása.

- Ifjúsági közösségfejlesztő programok végrehajtása.

- A még futó pályázati projektek megvalósítása, befejezése.

- Aktuális pályázatokra történő új reagálás, pályázati programok, projektek kidolgozása.

- Nemzetközi kapcsolatok kialakításának feltérképezése, előkészítése.

- Szponzorok, támogatók cél szerinti feltérképezése, megkeresése, adományok gyűjtése.

- Együttműködés kialakítása a község intézményeivel, társadalmi szervezeteivel, a község önkormányzatával, a szomszédos településekkel, a megyei intézményekkel, a régió civil szervezeteivel és a megye sajtótermékeivel.

- Takács László elnök -