Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2002. évi tevékenységéről

 

Az Ongai kulturális Egyesület tagsága január 23-án, az általános iskolában tartotta taggyűlését, ahol a tagság többek között elfogadta a 2002. évi beszámolót, amit mint helyi civil szervezet ezúton teszünk közzé.

Fásítás a kegyeleti parkban (Fotó: pépé)- Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2002-ben is alapvető feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egyesület járuljon hozzá a független, felelős tájékoztatáshoz, információáramláshoz. Ennek keretében folyamatosan – minden hónap 10–12-e között – megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újságban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, tájékoztatást nyújtottunk, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük a községi önkormányzat, a helyi intézmények, társadalmi szervezetek stb. működésének, tevékenységének bemutatását. Cikkeinkkel reményeink szerint csökkentettük a helyi konfliktusok előfordulásának gyakoriságát, tudatosítottuk a demokratikus jogok érvényesülését.

- Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát közzé tettük az Interneten. Biztosítottuk községünk megjelenését is az Interneten, ahol a település intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások. Az egyesület honlapját az OKE tevékenységének bemutatására használtuk fel.

- A helyi közéleti eseményeket képileg archiváltuk (fotók, videofelvételek). A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrzendő fotó- és videótárunkban Ongával kapcsolatban több mint 2200 db fotót és közel 100 db különböző formátumú videokazettát őrzünk. A digitális fényképek számára egy számítógépes adatbázist hoztunk létre, ahol 2002-ben 500 fotót archiváltunk.

- Elkészítettük az Ongai Kékdaru első négy évfolyamának cd-rom-os változatát, melynek hivatalos megjelenését 2003 tavaszára tervezzük.

- Pályázaton nyert összegből mi biztosítottuk az általános iskolában megjelent iskola újság – Görgeys karcolatok – lapszámainak kiadási költségeit.

- Folyamatos segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

- Folytattuk egy helyi képzőművészeti albumhoz való anyaggyűjtést.

- Folyamatosan gyűjtöttük az Ongával kapcsolatos helytörténeti anyagokat a levéltárakból, múzeumokból és könyvtárakból. Az Onga múltjával kapcsolatos fotók gyűjtését tovább folytattuk/folytatjuk.

Média stúdiú az iskolában (Fotó: T.L.)- Onga – iskolai oktatás számára is hasznosítható – helyismereti forrásgyűjteményének elkészítésén fáradoztunk, melynek várható megjelenése 2003 tavasza.

- Az általános iskolában megtörtént a helyi média stúdió tényleges kialakítása, technikai eszközállományának jelentős bővítése.

- Számos kulturális és tudományos rendezvény, megyei konferencia technikai lebonyolításában segédkeztünk. (Miskolcon megrendezett országos, megyei és regionális konferenciák, községi rendezvények, iskolai rendezvények stb.)

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális-, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, Falunap, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

- Fásítást, parkosítást szerveztünk a kegyeleti parkban.

- Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit.

- Az Ongáról készült könyveket, kiadványokat az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.

- 2002-ben nyolc különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül hét nyert. Összesen 2.010.000 Ft volt az OKE 2002. évi pályázati bevétele, mely döntő részben az iskolai média stúdió fejlesztését szolgálta. (Ennek egy részét csak 2003-ban, a projektek befejezésével kapjuk meg.) Egy a tavalyi évben benyújtott pályázat elbírálása még folyamatban van.

- Az OKE vezetősége úgy gondolja, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet 2002-ben is sikeres évet zárt. A kitűzött célok – ha nem is egészében –, de megvalósultak, a pályázatokon nyert összegeket, a községi önkormányzattól a közös „Helyi média program 2002”-re kapott támogatást és a szponzori segítséget jól használtuk fel.

Az Ongai Kulturális Egyesület 2002. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az OKE taggyűlése 2003. január 23-án fogadta el.

- Takács László elnök -