Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2001. évre

(1000/Ft-ban)

 

I. Számviteli beszámoló E/Ft

A)     Összes közhasznú tevékenység bevétele                                     3.116

1.                    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás          801

a)                               alapítótól                                                      0

b)                              államháztartás más alrendszeréből              801

1.                    Pályázati úton elnyert támogatás                             1.126

2.                    Közhasznú tevékenységből származó bevétel              168

3.                Tagdíjból származó bevétel                                              10

4.                    Egyéb bevétel                                                         1.011

B)        Vállalkozási tevékenység bevétele                                                300

1.                    Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel                             0

2.                    Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele                       300

C)       Összes bevétel                                                                           3.416

D)       Közhasznú tevékenység költségei                                              2.980

E)       Vállalkozási tevékenység költségei                                                 317

1.                    Nem cél szerinti tevékenység költségei                             0

2.                    Egyéb cél szerinti tevékenység költségei                       317

F)      Összes vállalkozási tevékenység költségei                                    3.297

G)      Adózás előtti eredmény                                                                 119

H)     Adófizetési kötelezettség                                                                   0

I)      Tárgyi eredmény                                                                            119

II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Eszközök 2.227

Befektetett eszközök                                                                     2.227

1.        Immateriális javak                                                                      8

2.        Tárgyi eszközök                                                                  2.219

3.         Befektetett pénzügyi eszközök                                                  0

Forgóeszközök                                                                                    0

1.        Készletek                                                                                 0

2.        Követelések                                                                             0

3.        Értékpapírok                                                                            0

4.        Pénzügyi eszközök                                                                   0

Források 2.227

Saját tőke 752

1.     Induló tőke                                                                                 10

2.     Tőkeváltozás                                                                             623

3.     Tárgyévi eredmény                                                                     119

Tartalék                                                                                         1.429

Céltartalék                                                                                             0

Kötelezettségek                                                                                 46

Passzív időbeli elhatárolások                                                                 0

III. Cél szerinti juttatások kimutatása                                              0

IV. Kapott támogatásokról szóló kimutatás 2001. évben

1.                    Onga község önkormányzatától                             655

2.                    Pályázatok:

-                                  Európai Unió Phare támogatásból         190

-                                  Ifjúsági és Sportminisztérium                 375

-                                  Mobilitás                                             426

-                                  B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat         870

-                                  Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól 65

3.                    Szponzoroktól, magánszemélyektől                         535

Összesen:                                                                                     3.116

V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 0

 

VI. A közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló

 

Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2001-re jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapját, az Ongai Kékdarut, kiadta a Barangolások Onga múltjában című helyismereti tankönyvet és cd-romot, felállította Görgey Artúr domborművét, kulturális programokat szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, helyi média stúdiót alakított ki, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak.