Az Ongai Kulturális Egyesület 2002. évi munkaterve

– Biztosítani az OKE folyamatos működési feltételeit.
– Az Ongai Kékdaru helyi közéleti folyóirat havi megjelentetése.
– A községet érintő eseményekről tudósítás, a helyi események képi archiválása (fotók, videó felvételek), a fotó- és videótár működtetése, bővítése.
– Elkészíteni, és megjelentetni Onga helytörténeti forrásgyűjteményét.
– Onga népszerűsítése a megyei és országos médiákban. A község életének, tevékenységének megismertetése a közvéleménnyel.
– A még futó pályázati projektek megvalósítása, befejezése.
– Aktuális pályázatokra történő új reagálás, pályázati programok, projektek kidolgozása.
– Folyamatosan gyűjteni egy helyi képzőművészeti album elkészítéséhez az anyagot.
– Interneten biztosítani Onga megjelenését, frissíteni a község honlapját, folyamatosan hozzáférhetővé tenni az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát az Interneten.
– Megkezdeni és előkészíteni helyi népdalok gyűjtését, a témával kapcsolatos kiadvány lehetőség szerinti megjelentetése.
– Ongával kapcsolatos helytörténeti anyag (fotók, iratok, dokumentumok, tárgyak, eszközök, újságcikkek stb.) folyamatos gyűjtése, feldolgozása. Az összegyűlt fotók CD-ROM-os megjelentetése.
– Ongával kapcsolatos kulturális kiadványok (naptár, pólók, reklámszatyrok stb.) lehetőség szerinti megjelentetése.
– Helyi média stúdió fejlesztése.
– Lehetőség szerinti kulturális- és sportrendezvények rendezése, szervezése.
– CD-ROM-on megjelentetni az Ongai Kékdaru 1–3. évfolyamának számait.
– Ongáról elkészíteni, és augusztus 20-án megjelentetni egy videó filmet.
– Az OKE minél szélesebb körű népszerűsítése, céljainak, munkájának megismertetése a helyi-, regionális- és országos közvéleménnyel.
– Nemzetközi kapcsolatok kialakításának feltérképezése, előkészítése.
– Szponzorok, támogatók cél szerinti feltérképezése, megkeresése, adományok gyűjtése.
– Együttműködés kialakítása a község intézményeivel, társadalmi szervezeteivel, a község önkormányzatával, a szomszédos településekkel, a megyei intézményekkel, a régió civil szervezeteivel és a megye sajtótermékeivel.
– A községről készített filmanyag folyamatos eljuttatása a szomszédos- és a regionális televíziókhoz.