Tájékoztató az OKE 2001. évi tevékenységéről

Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2001-ben alapvető feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egyesület járuljon hozzá az 1000 éves magyar államiság méltó megünnepléséhez. Ennek keretében elkészítettük és megjelentettük Barangolások Onga múltjában címmel Onga helyismereti tankönyvét és az ongai Görgey Artúr Általános Iskolával közösen annak CD-ROM-os változatát. Az igényes kiadvány 700 példányban, több mint 200 oldalon, számos A helyismereti tankönyv hivatalos átadása (Fotó:pépé)fotóval és illusztrációval mutatja be községünk elmúlt évszázadait, kapcsolódva Onga helytörténeti monográfiájához, de ki is egészítve azt. A kiadás költségeit – közel 900.000 Ft-ot – pályázati és szponzori pénzekből, illetve saját bevételeinkből fedeztük.
Az ongai Görgey Artúr Általános Iskolával, az Ongai Iskoláért Alapítvánnyal és a községi önkormányzattal közösen kezdeményezésünkre felállítottuk, és október 26-án felavattuk „Görgey Artúr” domborművét az általános iskola aulájában. A ránk eső költségeket a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor Emlékére Szakalapítványtól nyert sikeres pályázatunkból fedeztük.
Elkezdtük egy helyi képzőművészeti albumhoz való anyaggyűjtést.
Folyamatosan – minden hónap 10 –12-e között megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újságban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, tájékoztatást nyújtottunk, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük a helyi intézmények (pl. Gondozási és Szociális Szolgáltató Központ), a társadalmi szervezetek (pl. Polgárőr Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület), a Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb. szélesebb közvélemény előtti bemutatkozását. Cikkeinkkel reményeink szerint csökkentettük a helyi konfliktusok előfordulásának gyakoriságát, tudatosítottuk a demokratikus jogok érvényesülését.
A helyi közéleti eseményeket képileg archiváltuk (fotók, videofelvételek). A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrzendő fotó- és videótárunkban Ongával kapcsolatban több mint 2000 db fotót és közel 50 db videokazettát őrzünk.
A helyi fontosabb eseményekről tudósítottuk a megyei napilapokat. Azok az Ongáról megjelent cikkeik egy részét sokszor közvetlenül az Ongai Kékdaruból vették át.
Folyamatosan gyűjtöttük az Ongával kapcsolatos helytörténeti anyagokat a levéltárakból, múzeumokból és könyvtárakból. Az Onga múltjával kapcsolatos fotók gyűjtését tovább folytattuk/folytatjuk.
Folyamatosan biztosítottuk községünk megjelenését az Interneten, ahol a község intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások több nyelven. Láthatók fotók, olvashatók az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámai. Az egyesület honlapját az OKE tevékenységének bemutatására használtuk fel.
A helyi média stúdió egy része az általános iskolában (Fotó:T.L.)Folytattuk a helyi média stúdió technikai feltételeinek előteremtését. Pályázati pénzekből közel 1.000.000 Ft értékben vásároltunk számítógépet, vágó programot, szoftvereket, kazettákat stb., amiket az általános iskolában kialakított stúdióban helyeztünk el.
Helyi közéleti eseményekről készült filmfelvételeket küldtünk a szomszédos regionális televíziókhoz.
Számos kulturális és tudományos rendezvény, megyei konferencia technikai lebonyolításában segédkeztünk. (Miskolcon megrendezett országos, megyei és regionális konferenciák, községi rendezvények, iskolai rendezvények stb.)
Egyesületünk segítette a helyi kulturális rendezvények lebonyolítását, megrendezését. (Falunap, Kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.)
Millenniumi vetélkedő sorozatot bonyolítottunk el az Ongai Kékdaruban.
Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit.
Az Ongáról készült könyveket, kiadványokat az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.
Együttműködési megállapodás keretében eredményesen dolgoztunk együtt a Megyei Pedagógiai Intézettel, Onga Község Önkormányzatával, a Görgey Artúr Általános és Művészeti Iskolával. Különösen az utóbbival alakítottunk ki igen jó és eredményes kapcsolatot. Közös munkálkodásunk eredményeképpen – pályázati segítséggel –, az iskola technikai eszköz- állománya is jelentősen gyarapodott.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a község intézményeivel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az Idősek Klubjával, a Gondozási és Szociális Szolgáltató Központtal, az OKSE-vel, a DIGÉP Horgász Egyesülettel, a környező helyi televíziókkal, a szomszédos települések önkormányzataival, a megye civil szervezeteivel, önkormányzati intézményeivel.
2001-ben tizennyolc különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül tíz nyert. Összesen 1.530.000 Ft és két darab számítógép volt az OKE 2001. évi pályázati bevétele. Három, a tavalyi évben benyújtott pályázat elbírálása még folyamatban van.
Az OKE vezetősége úgy gondolja, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet sikeres évet zárt 2001-ben. A kitűzött célok jórészt megvalósultak, a pályázatokon nyert összegeket, a községi önkormányzattól a közös „Helyi média program 2001”-re kapott támogatást, a pályázati és a szponzori segítséget jól használtuk fel.

– T. L. –