Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2000. évi tevékenységéről

Fotók válogatása az Onga XX. századi története c. albumhoz (Fotó: T.J.A.)Az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2001 január 17-én fogadta el a 2000. évről szóló tartalmi- és pénzügyi beszámolót. Mint a demokrácia elkötelezettje, községünk egyik aktívan működő civil szervezete röviden közzé tesszük a beszámolókat, bízva, hogy a szélesebb közvélemény is értékeli és elismeri munkánkat.
Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2000-ben alapvető feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egyesület járuljon hozzá az 1000 éves magyar államiság méltó megünnepléséhez. Ennek keretében elkészítettük és megjelentettük Onga XX. századi történetét fotók tükrében bemutató könyvünket. Az igényes kiadvány közel 150 oldalon, műnyomó kartonon, 371 fotó segítségével, magyar mellett angol és német nyelven mutatja be községünk elmúlt 100 évét. A kiadás költségeit – közel 1.000.000 Ft-ot – pályázati és szponzori pénzekből, illetve saját bevételeinkből fedeztük.
Felállítottuk, és augusztus 20-án felavattuk az „Ongaiak Ongáért” domborművet a művelődési ház előtti Szoborkertben. A költségeket a Dunaholding Alapítványtól nyert sikeres pályázatunkból fedeztük (50.000 Ft).
Elkészítettük Onga helytörténeti tankönyv kéziratának első tíz fejezetét.
Millenniumi színes pólókat készítettünk Ongáról.
Elkezdtük egy helyi képzőművészeti albumhoz való anyaggyűjtést.
Folyamatosan – minden hónap 10 –12-e között megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újságban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, nyújtottunk tájékoztatást, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük az intézmények (pl. Polgármesteri Hivatal), a társadalmi szervezetek (pl. horgászegyesület), a szomszédos települések, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb. szélesebb közvélemény előtti bemutatkozását. Cikksorozatunkkal előkészítettük az iskolai névadót, bemutattuk az általános iskolának nevet adó Görgey Artúrt.
A helyi közéleti eseményeket képileg archiváltuk (fotók, videofelvételek). A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrizendő fotótárunkban közel 1800 db fotót és 50 db videokazettát őrzünk.
A helyi fontosabb eseményekről tudósítottuk a megyei napilapokat. Azok az Ongáról megjelent cikkeik döntő részét sokszor közvetlenül az Ongai Kékdaruból vették / veszik át.
Folyamatosan gyűjtöttük az Ongával kapcsolatos helytörténeti anyagokat a levéltárakból, múzeumokból és könyvtárakból. Augusztus 20-án ugyan megjelent az Onga XX. századi történetét bemutató fotóalbum, de az Onga múltjával kapcsolatos fotók gyűjtését tovább folytattuk / folytatjuk.
Folyamatosan biztosítottuk községünk megjelenését az Interneten, ahol a község intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások több nyelven. Láthatók fotók, olvashatók az Ongai Kékdaru minden egyes lapszáma. A régi mellett új honlapot indítottunk, kifejezetten az OKE tevékenységének bemutatására.
Folytattuk a helyi televíziós stúdió technikai feltételeinek előteremtését. Pályázati pénzekből közel 1.000.000 Ft értékben vásároltunk számítógépet, vágó programot, szoftvereket, kazettákat stb., amiket az általános iskolában kialakított stúdióban helyeztük el.
Helyi közéleti eseményekről készült filmfelvételeket küldtünk a szomszédos regionális televíziókhoz, amelyek azokat vágott formában leadták (Miskolc, Putnok, Felsőzsolca, Szikszó és Encs).
Képzőművészeti kiállításokat szerveztünk Ongán és regionális környezetében. (Többek között bemutatkoztak községünkben az edelényi „Kis Piktorok”, Miskolcon a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban Takács J. Attila Millenniumi portrék c. fotóiból, míg a Földes Ferenc Gimnáziumban Juhász Győző festményeiből nyílt kiállítást segítettük.)
Számos kulturális rendezvényen, megyei konferencián segédkeztünk hang- és képtechnikával. (Miskolcon megrendezett országos, megyei- és regionális konferenciák, Idősek hete, iskolai rendezvények, T. J. A. és k. kabai loránt Latin betűk című videoklipjének elkészítése stb.)
Egyesületünk segítette a helyi kulturális rendezvények lebonyolítását, megrendezését. (Falunap, Kiszehajtás, Magyar kultúra napja, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.)
Millenniumi vetélkedő sorozatot indítottunk el az Ongai Kékdaruban.
Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit. Az Ongáról készült könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.
Együttműködési megállapodás keretében eredményesen dolgoztunk együtt a Megyei Pedagógiai Intézettel, Onga Község Önkormányzatával, a Görgey Artúr Általános Iskolával. Különösen az utóbbival alakítottunk ki igen jó kapcsolatot. Közös munkálkodásunk eredményeképpen – pályázati segítséggel –, az iskola technikai eszköz- állománya is jelentősen gyarapodott (pl. lézernyomtató, 1200 dpi-s szkenner stb.). Nagyban segítettük az iskoláról szóló hétnyelvű kiadvány elkészítését és megjelentetését. Közös munkánk, Onga helytörténeti munkáltató tankönyve várhatóan az idén jelenik meg.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a község intézményeivel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az iskolai SZMK-val, az Idősek Klubjával, az Idősek Napköziotthonával, az OKSE-vel, a DIGÉP Horgász Egyesülettel, a környező helyi televíziókkal, a szomszédos települések önkormányzataival, a megye civil szervezeteivel, önkormányzati intézményeivel.
2000-ben tizenkét különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül nyolc nyert. Összesen 870.000 Ft volt az OKE 2000. évi pályázati bevétele. Sikeres pályázattal biztosítottuk az OKE és a község Internetes jelenlétét. A MIHUSZA-tól a Nonprofit pályakezdők a civil szektorban c. pályázatunkkal félévig nálunk gyakorlatozott, segítette munkánkat egy nonprofit ügyintéző.
Elkezdtük az 1999-ben pozitív elbírálásban részesült PHARE mikro projektünk gyakorlati megvalósítását.
Az OKE vezetősége úgy gondolja, hogy az egyesület mint közhasznú szervezet sikeres évet zárt 2000-ben. A kitűzött célok jórészt megvalósultak, a pályázatokon nyert összegeket, a községi önkormányzattól a közös „Helyi média program 2000”-re kapott támogatást és a szponzori segítséget jól használtuk fel, azok elősegítették Onga gyarapodását, szépülését, hozzájárultak a demokratikus közélet erősítéséhez.

– Takács László az OKE elnöke –

 


 

 

Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése 1999. évre 1000/Ft-ban

I Számviteli beszámoló E/Ft
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 3.367
  1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás _
  - a) alapítótól _
  - b) államháztartás más alrendszeréből 500
  2. Pályázati úton elnyert támogatás 1.880
  3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 249
  4. Tagdíjból származó bevétel 10.
  5. Egyéb bevétel 729
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 55
  6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel _
  7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 55
C) Összes bevétel 3.423
D) Közhasznú tevékenység költségei 2.737
E) Vállalkozási tevékenység költségei 73
  1. Nem cél szerinti tevékenység költségei _
  2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 73
F) Összes vállalkozási tevékenység költségei 2.737
G) Adózás előtti eredmény 613
H) Adófizetési kötelezettség _
I) Tárgyi eredmény 613
II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Források (passzívák)  
A) Saját tőke 20
  1. Induló tőke 10
B) Céltartalék _
C) Kötelezettségek _
D) Passzív időbeli elhatárolások _
III. Cél szerinti juttatások kimutatása
IV. Kapott támogatásokról szóló kimutatás 1999. évben
  1. Onga község önkormányzatától 500
  2. Pályázatok:
– Közoktatási Modernizációs Közalapítványtól
– Európai Unió Phare támogatásból
– Ifjúsági és Sportminisztérium (GYIA)
– Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól
– Erőforrás Alapítványtól
– B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Mecénás Alapjától
– Soros Alapítványtól
– Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól

200
760
450
40
250
100
5 0
30
  3. Szponzoroktól, magánszemélyektől 464
  Összesen: .2.844
V. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege _
VI: A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló  
  Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját.
Meghatározott célokat 2000-re jórészt sikerült megvalósítania.
Havonta megjelentette helyi közéleti havilapját, az Ongai Kék Darut,
kiadta az Onga XX. századi története fotók tükrében című albumot,
felállította az „Ongaiak Ongáért” domborművet,
kulturális programokat szervezett,
fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről,
biztosította Onga internetes megjelenését,
helyi média stúdiót alakított ki,
gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát,
lehetőségén belül támogatást,
segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak,
szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak.