Kovács György, az Ongai Kulturális Egyesület titkárának ünnepi beszéde az "Ongaiak Ongáért" dombormű avatásakor

Tisztelt Ünneplő Közönség!

A domborműÁllamiságunk ezer évéből községünknek, az írásos dokumentumok szerint közel 800 esztendő jut. Ez, a történelmileg is jelentős időszak - számos jónak és kevésbé jónak - sőt ínségesnek mondható szakaszával. A történelem jelentős eseményei természetesen minden időszakban befolyásolták az itt élők életkörülményeit, de az, hogy községünk ma már közel 5000 fős település, az az itt élők mindennapos munkájának, ragaszkodásának köszönhető.
Annak a hitnek és reménynek, ami szükséges a fennmaradáshoz és szükséges az egyéni létfeltételek megteremtésén túl a közösségi élet, egy község élővé tételéhez.
Az Ongai Kulturális Egyesület mindazoknak emléket kívánt állítani, akik tevékeny részesei voltak a múltban, a jelenben és majdan részesei lesznek községünk szépülésének, fejlődésének, gyarapodásának.
A Dunaholding Alapítvány támogathatónak találta egyesületünk törekvését „Sikeres magyarok – magyar sikerek” című pályázatán, amelynek alapgondolata: „a lakóhelyükért tevők adják az országosan is felmutatható értékek jelentős részét”.
Az Ongai Kékdaru hasábjain tettük közzé a dombormű tervezésével kapcsolatos elképzeléseinket. A végleges terveket Kovács Zsolt készítette el. Tervében törekedett a kiírás feltételeinek betartása mellett az egységes esztétikai megjelenítésre az 1998-ban felállított Görgey Artúr domborművel. A kivitelezés Kovács István szobrászra várt.
Az „Ongaiak-Ongáért” felirat önmagáért beszél, de a domborművön elhelyezést nyert Onga címerének női és férfi alakjának kézfogása jelentse e naptól kezdve számunkra nemcsak a család alapvető értelmezését, de községünk fejlődésének másik zálogát is, az együttműködésben gyökeredző tevékeny, felelős, építő, megóvó, megőrző élet tiszteletét. A daru címerállat óvón vigyázza családjainkat, minden tárgyi és szellemi értékünket, adjon erőt a sokszor kilátástalannak látszó akadályok leküzdéséhez. A kéz, amely jelképe lehet egy felsőbb hatalomnak, védelmezőn adja az összetartozás erejét és tartsa meg községünket minden körülmények között a jövő nemzedékei számára.

A dombormű felavatás után

Vissza