English Deutche Szlovák Román Ukrán

Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2013. évi tevékenységéről

 

Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2013-ban alakulása óta az egyik legnehezebb évét élte meg. Az országos gondok, a gazdasági válság az egyesület anyagi helyzetét is hátrányosan érintette. A források, a szponzori támogatások, a pályázati lehetőségek beszűkültek, eltűntek, ami nagyban visszavetette az egyesület által szervezett korábbi években megszokott programok számát és sokszínűségét. Ugyanakkor mégis tavaly szerveztük meg az OKE történetének eddigi legnagyobb tömeget vonzó rendezvényét, a IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyt, melyre 264 nevezőtől összesen 785 nevezett pálinka és párlat érkezett az ország egész területéről. A nevezések nagy száma jelzi a verseny széleskörű elismertségét, megerősítve a 2012-ben már elért, az ország egyik legnagyobb pálinkaverseny pozícióját. A versenyen a bérfőzetők és a magánfőzetők mellett már a nagyobb kereskedelmi főzdék is képviseltették magukat.

Ennél is monumentálisabbra sietett az idén januári V. Ongai Pálinkaverseny, melynek szervezése 2013-ban komoly kihívás elé állította az egyesületet.

A versenyen olyan világszínvonalon is elismert szakemberek minősítik a benevezett párlatokat, akik a világ egyik legnagyobb pálinka seregszemléjén, az Ausztriában megrendezett Destillatán is benne vannak a zsűriben. Ennek is köszönhető, hogy az ongai verseny Magyarországon egyedüliként a Destillata „előszobájává” vált. Ha valaki 2014 januárjában megrendezésre kerülő V. Ongai Pálinkaversenyen 16 pontot, vagy többet ért el Ongán, akkor Magyarországon egyedüliként Ongán kedvezményt kapott a Destillata nevezési díjából, éppúgy, mint a többi általuk elfogadott regionális osztrák, német, olasz, svájci és egyéb közép-európai versenyek résztvevői.

2014-ben Magyarországon, pálinkaversenyen eddig még nem használt bírálati rendszer szerint történt az értékelés, aminek a lényege, hogy a pontok több mint 60%-át a szájban érezhető dolgokra adják a bírálók. Továbbfejlesztett pálinkabíráló szoftverrel történt a bírálat, mely minden korábbinál jobban kizárta a szubjektivitást: minden pálinkát legalább 4 fő, de szükség esetén akár 8 fő értékel egymástól függetlenül.

Az eredményhirdetés az idén is egy nagyszabású gála, illetve pálinkabál részeként a lillafüredi Palotaszállóban került megrendezésre 2014. január 25-én, mivel Ongán jelenleg nincs olyan helyszín, amely közel 1000 érdeklődő befogadására alkalmas lenne téli körülmények között.

Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett V. Ongai Pálinkaversenyre 332 nevezőtől összesen 1030 nevezett pálinka és párlat érkezett Magyarország egész területéről, illetve Szlovákiából és Romániából.

A nevezett pálinkák helyileg 126 településről érkeztek, 112 különböző főzdében kerültek kifőzésre. A 24 fős nemzetközi zsűridöntése alapján arany oklevelet kapott 123, ezüst oklevelet 227, míg bronz oklevelet 255 pálinka és párlat. 27 champion, azaz nagyaranyérem került kiosztásra.

A közönség díjas pálinkát az alkalomra meghívott társadalmi zsűri tagjai választották ki a nagyarany érmes pálinkák közül. A társadalmi zsűri munkáját Dr. Mengyi Roland, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre január 25-én 18 órakor került sor Lillafüreden, a Palotaszállóban. Ünnepi beszédet mondott: Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt vezérigazgatója, az MNV ZRt igazgatóságának tagja, a pálinkaverseny fővédnöke.

Az ünnepi műsor részeként fellépett a Grazioso zenekar és a Fanfár Trió. Az eseményt pálinkabál zártaa, ahol a talpalávalót a Bridge Music System zenekar szolgáltatta, megnyitotta az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport.

A nevezett minták nagy száma mára megkerülhetetlenül az ország legnagyobb pálinkaversenyévé tette az ongait, amit jól jelez az is, hogy az írott mellett az országos televíziók is jelen voltak (Duna Tv, Echo Tv, MTV, ATV) az eseményen. Ez az egyetlen nagy verseny Magyarországon, melyet tisztán civilek, és nem szakmabeliek szerveznek mindennemű anyagi érdekeltség nélkül.

2013 más területen is a pálinka éve volt az egyesületnél. Kb. két havi rendszerességgel pálinka érzékszervi bírálati tréningeket szerveztünk, folytattuk a pálinkáspohár történeti gyűjtemény bővítését, megtörtént a poharak leltározása, digitalizálása, az egyesület a 2013-as és 2014-es versenyre is saját pálinkát készített.

Munkánk nagyobb része az elmúlt évben is a kevésbé látványos teendők felé tolódott el: leltárak, honismereti anyagok digitalizálása, helytörténeti kutatás, falumúzeum bővítés.

Az egyesület az önkormányzattal közösen tavaly folytatta a munkákat a Darvas Közösségi Ház és Múzeum területén. Befejeződött az udvari vizesblokk és wc-k kialakítása. Járdát építettünk, parkosítottunk és megnyílt az ötödik kiállító terem az úgynevezett kamrában.

Részt vettünk a VIII. Ongai Kulturális Napok megrendezésében, melynek keretében a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán átadásra került a vizes blokk és az ún. kamra, mint 5. kiállító helyiség, ahol az ócsanálosi gátépítéshez kötődő régészeti ásatások során eddig előkerült tárgyakból nyílt kiállítás. Egész este zenélt az Agyagbanda zenekar, akik Szabadosné Hornyák Anikóval kiegészülve népi játékokkal és táncházzal szórakoztatták a megjelenteket, köztük számos kisgyereket. Az Ongai Hagyományőrző Néptánc Csoport bemutatóját – melyhez ideiglenesen a falumúzeum előtti utat is le kellett zárni – vastaps kísérte. A lelkes táncosok a közönséget is megmozgatva ropták a csárdást.

A kulturális napok keretében került átadásra az Ongai Kulturális Egyesület újabb történelmi dvd-romja, mely Onga tanácsi anyagának levéltári forrásfeltárását folytatta.

Népünk és országunk történetének fontosabb eseményeit nagy vonalakban mindenki ismeri, mert történelmet mindnyájan tanulunk, tanultunk. A tananyagot az idő múlása és a mindennapi élet törekvései elnagyolják ugyan, de emlékezetünk mélyén ott rejlenek azok az évszámok, események és személyek, amelyek és akik tájékozódó pontként segítenek eligazodni az évszázadok történéseiben. Miért nincs ez így helyi szinten? Miért nem ismerik az emberek szűkebb lakóhelyük történetét? A válasz erre túl összetett, de egyik eleme mindenképpen a megfelelő információs anyagok hiánya. Az Ongai Kulturális Egyesület hosszú évek óta próbál ezen változtatni. Az elmúlt években számtalan kiadvány, monográfia és dvd-rom bizonyíja e tudatos munka sikerét. Nem került azonban eddig feldolgozásra – részben mert még nem voltak kutathatók az ezzel kapcsolatos levéltári anyagok – a szocializmus időszakának forrásanyaga.

Szerettük volna ezt a hiányosságot pótolni, és a fellelhető tanácsülési jegyzőkönyveket és VB ülések jegyzőkönyvét mind (1950-től 1989-ig) felkutatni, digitalizálni és dvd-rom-on megjelentetni.

Két nagy forrástípust digitalizáltunk, és évenkénti bontásban hozzáférhetővé tettük a dvd-romon.

a) VB ülések jegyzőkönyveit, melyek 1962-től 1985-ig, illetve az 1990. évi volt kutatható, hozzáférhető. Összesen 4660 oldalt digitalizáltunk e forrásokból.

b) A tanácsülések jegyzőkönyveiből 1967 és 1990 év közötti évek jegyzőkönyvei (kivéve az 1969. évi) voltak a kutatók számára elérhetők. E forrásokból összesen 2242 oldalt digitalizáltunk.

Az anyag teljes körű feldolgozásához kapcsolódott egy saját szoftver kifejlesztése, ami alapján strukturálisan elkészült a dvd-rom. A két forrástípus külön struktúrában, évenkénti bontásban érhető el a dvd-romon, minden egyes oldal önállóan is léptethető. Összesen 6902 oldal digitalizált levéltári forrás került fel a dvd-romra.

Reményeink szerint a megjelent dvd-rom nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen forrása településünk szocializmus korszakának történeti megismeréséhez.

A múzeumban az általános iskola felsős osztályának múzeumpedagógiai órát tartottunk, de számos külföldi vendéget, civil szervezetet is vendégül láttunk az intézményben, ahol esküvői fotózásokra, bemutatókra is sor került. A múzeum anyagát beleltároztuk, minden kiállított tárgyat lefotóztunk, digitalizáltunk, azok jelentős részét az interneten is elérhetővé tettük.

Szeptemberben az Ongai Kulturális Egyesület a Szer 2000 Bt-vel közösen többek között Pálinka piknik elnevezéssel pálinka megismerése képzést tartott egy Erdélyből érkezett csoport számára a múzeum filagóriája alatt.

Szeptember 27-én, kissé hűvös időben, de verőfényes napsütésben tartotta településünk nagyszabású városavató ünnepségét, melynek lebonyolításában egyesületünk is tevékenyen részt vállalt. A művelődési házban egy egyesület által készített fotókból nyílt a települést bemutató kiállítás, mely a mai napig díszíti az intézmény falát. A Darvas Közösségi Ház és Múzeumban a meghívott vendégek megtekintették a település történeti kiállításait és az egyedülálló pálinkáspohár gyűjteményt. Ott került sor a város erre az alkalomra készített görhesörének csapra verésére. A hallgatóságot a MintHa zenekar szórakoztatta. A sportpálya nagyszínpadán a hallgatóság megtekinthette az Ongai Kulturális Egyesület által készített Ongát bemutató kisfilmet.

Segítettük az ócsanálosi gát építésével kapcsolatos keOP-2.1.2/2f/09-11-2011-0002 azonosítószámú projekt nyitórendezvények lebonyolítását június 10-én.

Június végén az egyesület Gyula központtal vett részt egy a környék pálinkafőzdéit és pálinkaházait megtekintő kirándulással egybekötött kihelyezett taggyűlésen, ahol többek között szó volt a jövő évi pálinka verseny és fesztivál előkészületeinek megkezdéséről.

Két alkalommal parkosítottunk az általános iskolával és az önkormányzattal közösen a településen.

Továbbra is minden hónapban megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut és annak internetes változatát.

A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).

Az egyesület készítette el a közmeghallgatásra a település önkormányzatának éves munkájáról szóló filmet.

Megjelentettük Onga 2014-es kulturális fali naptárát.

Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2013-ban az OKE készítette, fotózta le az a ballagó nyolcadikosok tablóképeit.

 

Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

Egyesületünk segítette a helyi és regionális kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal, pálinkákával – támogatta a nagyközség intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

[Vissza]

Pálinkaverseny és képzésekKiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása
PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

813482

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...