English Deutche Szlovák Román Ukrán

Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2009. évi tevékenységéről

Az Ongai Kulturális Egyesület

2009. évi tevékenységéről

 

 

Az Ongai Kulturális Egyesület 2009. évi tevékenységéről

 

Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2009-ben összesen 23 nagyobb, nagy tömegeket vonzó rendezvényt szervezett, és akkor még nem beszéltünk a falumúzeum munkálatairól, a helyi média működtetéséről, az elkészített filmekről, beadott pályázatokról, a mindennapos teendőkről.

 

10 éves születésnap

 

- Az OKE 2009-ben volt 10 éves. Ebből az alkalomból előbb január 3-án vacsorával egybekötött ünnepi taggyűlésre került sor, majd az egyesület több napos, nyílvános kulturális programsorozattal ünnepelte születésnapját.

- Június végén előbb dr. Nagy Balázs, neves földrajzkutató tartott előadást Szibériáról, majd Földes Lászlóval (Hobóval) találkozhattak egy kötetlen beszélgetésen az érdeklődők. A kialakítás alatt lévő falumúzeum udvarán Hobó önálló József Attila színházi estjének előadására került sor.

- Voltak közös programjaink a határon túli magyar barátainkkal, felvidéki és kárpátaljai partnerszervezeteink képviselőivel is (filmnézés, előadások, ongai bortúra hintóval). Az ünnepi vacsora előtt az OKE elmúlt 10 évéről készült filmet tekinthették meg a meghívott vendégek. A programsorozatot a népzenét játszó Holmolez és a Happy Blues Day együttes koncertje zárta. A szépszámú nézőközönséget vonzó rendezvénysorozatot megtisztelte jelenlétével, és ünnepi beszédet mondott dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselőnk, a megyei közgyűlés elnöke és Gergely Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke is.

 

Történelmi tanösvény és múltfeltárás Ongán

 

- Az OKE a Norvég Civil Támogatási Alapból 21 902 EUR-t nyert „Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” pályázatával. Összesen 875 pályázat érkezett az alaphoz, amelyből 86 – köztük az Ongai Kulturális Egyesületé – részesült támogatásban!

- Az egyéves projekt részeként 2009-ben többek között folytatódott a falumúzeum kialakítása, ahol a helyi néprajzi-tárgyi emlékek összegyűjtését követően állandó kül- és beltéri kiállítás nyílik az idén június 3-án.

- Kialakításra került egy 11 állomásból álló egyedi helyismereti-történelmi tanösvény, melyhez nyomtatott és multimédiás kiadvány is készült. A helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értékek mellé időjárásálló ismertető táblák kerültek elhelyezésre.

- Folytatódott Onga múltfeltárása más területen is. Nyomdába került a település XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum második kötete 544 fotóval, 160 oldalon.

- Az idősebb helyi lakosokkal riportok készültek, a település múltjára vonatkozó levéltári források, a legrégibb református anyakönyvek és jegyzőkönyvek, az Ongával foglalkozó újságcikkek, fotók összegyűjtése és digitalizálása után a teljes komplex anyag elérhető lett a www.okeonga.hu webes felületen is, minden Ongával kapcsolatban eddig megjelent kiadvánnyal, könyvvel vagy újonnan felkutatott forrással, fotóval egyetemben.

- 2009. december végéig digitalizált és feldolgozott Ongával kapcsolatos forrásanyag számokban:

- régi fotók: 2711 db

- újságcikkek: 560 db

- tárgyi emlékek: 70 db

- levéltári források: 502 db

- riportok: 36 db

- Teljesen új weboldalt alakítottunk ki, amely alkalmassá vált Onga múltjával kapcsolatos teljes forrás és képanyag világhálón való elérésére.

 

Falumúzeum

- Összhangban a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott „Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” projekttel, folytatódtak a falumúzeum kialakításának munkálatai.

- Az épület teljes mennyezete tűzálló gipszkarton borítást kapott. Az ún. nagyszoba kifestése is megtörtént. Új ablaka lett a kamrának és a bejárati ajtót is kicseréltük. A fontosabb elvégzett munkák közül kiemelendő a nyílászárók felújítása, festése. A tornác faszerkezetének újbóli, többszöri átfestése is megtörtént. Az udvaron több nagytakarítást végeztünk, minden felhalmozódott törmeléket és szemetet konténerekkel elszállíttattunk, és a korábban kivágott fák és bokrok földben maradt csonkjait kiszedtük. Sor került a lapályok egy részének földdel való feltöltésére, majd annak elegyengetésére is. Kialakításra került egy kinti wc, de a régi járda helyett is újat és nagyobbat készítettünk. A tornácra új lépcsőn lehet fellépni. Befejeződött a tornác járófelületének és oldalának a burkolása, de megkezdtük e részek fugázását is. Az épület déli fala előtti, megsüllyedt járdát feltörtük, és elvégeztük a falszakasz utólagos alapozását, melynek burkolásába is belekezdtünk. Az épület déli fala előtt új járdát csináltunk, a járda egészét diletációval láttuk el. A szabadtéri kiállítandó tárgyak (eke, borona, darálók, szecskavágók stb.) alá kialakítottuk a betonalapokat, azok burkolásához beszereztük a téglákat. Megkezdtük az épület belső munkáit, a villanyvezetékek helyének kivésését.

- Folytattuk a terület parkosítását, a falumúzeum tárgyainak begyűjtését, azok leltárba vételét.

- Elkészítettük az épület tűzvédelmi tervét.

- Elkészült a falumúzeum bővítésének terve, egy kulturális, honismereti közösségi hely tervdokumentációja, mely alapja lehet egy későbbi nagyobb volumenű pályázatnak. A 2009-ben ezzel kapcsolatos benyújtott pályázatunk sajnos elutasításra került.

- 2008 decemberében a Dózsa Gy. út 22. szám alatti ingatlan – melynek neve 2009-ben önkormányzati döntéssel Darvas Közösségi Ház és Múzeum lett – az önkormányzattal kötött szerződés révén az egyesület tartós bérletébe került 15 évre.

 

Fásítás, parkosítás

- Folytattuk a korábbi években megkezdett fásítási, parkosítási akciónkat, 2009-ben 3 alkalommal.

- Március 27-én a Berzsenyi utca bevezető szakaszának páratlan oldalára kerültek ki parkfák, illetve új cserjék, bokrok lettek elültetve a település más területén is.

- Október 14-én a Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda és focipálya köré kerültek fák, cserjék és örökzöldek.

- November 25-én az általános iskolával közösen a Major utca, az általános iskola udvara, a sorompó és a Nádas ABC környéke kapott új vagy kiegészítő cserjéket, fákat és örökzöldeket.

- A falumúzeum udvarán, az ősz folyamán tűztöviseket és gömbmeggyet ültettünk.

- Az elültetett növények beszerzését – több mint 300 000 Ft értékben – az OKE – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – saját bevételeiből finanszírozta.

 

Média

- Továbbra is folyamatosan – minden hónap 10–12-e között – megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut.

- Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát továbbra is közzétettük az Interneten: www.okeonga.hu.

- Üzemeltettük az egyesületén kívül Onga nagyközség civil szervezeteinek közös honlapját is.

- A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).

 

„Kattints rá, Nagyi!” tanfolyamok és klubok

- Az OKE a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve továbbra is részese volt a nagyszabású, országos képzési rendszernek, melynek az a célja, hogy a számítógép és az internet világát a nyugdíjasok is megismerjék. Az Ongai Kulturális Egyesület és a UPC Magyarország Kft. az Ongán élő nyugdíjasok számára is lehetőséget biztosított a világháló használatának helyben (általános iskolában) való megismerésére. 2009-ben kettő, egyenként huszonöt órás, hathetes tanfolyamot szerveztünk, melyen összesen 23 ongai nyugdíjas szerzett sikeres vizsga után látogatási igazolást.

- A korábban végzetteknek minden hónap első keddjén klub foglalkozások keretében bővítettük elektronikus ismeretanyagát.

 

Netre te gyerek

- Az OKE a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve – a UPC támogatásával – részese lett az országos gyermek internetklub-hálózatnak, mely a biztonságos internetezés elsajátítását tűzte ki célul a legfiatalabbak körében. A képzések, foglalkozások ősszel kerültek megtartásra az általános iskola számítógép termeiben. Három tanfolyamot indítottunk, ahol a kialakított program szerint adtunk segítséget a biztonságos internethasználathoz. A projektindító nap 2009. október 6-án volt, ahol a szülők is megismerkedhettek a foglalkozások anyagával.

 

Ongai zenekarok koncert estéje

- A Péli kocsmában novemberben támogattuk az első ongai zenekarok koncert estéjét, ahol fellépett a Hollywoodoo, a TransCity, a Maradjotthon! és a Hellómivan!? zenekar.

 

Ongai Kulturális Esték

- Az egyesület vendégeként dr. Nagy Balázs Dél-Amerikáról és Szibériáról tartott előadást.

- Dr. Elekes Tibor földrajz tudós Erdélyről tartott vetítéssel egybekötött előadást.

- Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa Találkozások címmel mesélte el kapaszkodót nyújtó, reményt adó igaz történeteit.

 

Civil fórumok

- Az OKE NCA által támogatott fórumot, kötetlen beszélgetést szervezett fiatalokról, fiatalokért, fiatalokkal (is), illetve a nagyközség bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről. A fórumokon elhangzottakat nyilvánossá tettük, a javaslatokat eljuttattuk az illetékesek felé. Nem egy azok közül megvalósításra kerül(t).

 

Filmek

- Filmet készítettünk az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről, mely a közmeghallgatásokon került levetítésre, illetve felkerült a nagyközség honlapjára: www.onga.hu.

- Az NCA által támogatott fórumok elé vitaindító filmeket készítettünk, ami elérhető az egyesület honlapján.

 

Felvidéken a GIT vendégeként

- Július végén az egyesület 6 fős delegációja a Gömöri Ifjúsági Társaság (GIT) vendégeként 3 napot Rozsnyón töltött. A delegáció részt vett a 10 éves GIT születésnapi rendezvényein és a IX. Gömör-Tornai Fesztivál rozsnyói, várhosszúréti és tornabarakonyi rendezvényein.

 

Erdélyi tanulmányút

- A Trivium program bővítéseként augusztus 10. és 14. között Erdélyben járt az OKE. A központ, a bázis helyszín Magyarlónán, Kolozsvártól 10 km-re volt. Az ottani kulturális egyesület hathatós közreműködésével, négy civil szervezettel vettük fel a szorosabb kapcsolatot. A tanácskozás, a kapcsolatfelvétel egy konzultációs folyamat részét képezte, amelynek témái a határon átnyúló formális és informális civil együttműködés lehetséges alternatíváinak kidolgozása, illetve tartalmának és résztvevői körének kiszélesítéséhez kapcsolódtak. A projektet a B.-A. Z. Megyei Közgyűlés Mecénás Alapja támogatta.

 

Képzés, tanácskozás

- Májusban részt vetünk a 2. Pitypalaty-völgyi határon átnyúló civil képzés és tanácskozás parasznyai rendezvénysorozatán.

 

Civil összefogás

- Az OKE több fórumon is szorgalmazta a helyi civil szervezetek összefogását. Konkrét lépésként szeptemberben a falumúzeum udvarán az Ongai Horgász Egyesület képviselőivel egy vacsorával egybekötött kötetlen eszmecserére került sor. Az összejövetelen – ahol most az OKE volt a házigazda – szó volt a helyi civil szervezetek munkájáról, a két egyesület szorosabb együttműködéséről, közös programokról, a tavak helyzetéről, a településünk élhetőbbé tételéről.

- A szerveződő Tardonai Kulturális Egyesület vezetősége meglátogatta az OKE-t, hogy tapasztalatokat szerezve tevékenységéről, azokat saját településén kamatoztassa.

 

Pálinkaverseny

- Elkezdtük az 1. Ongai pálinkaverseny megszervezését, melyet távlati tervként nemzetközivé akarunk fejleszteni, részeseként az országos pálinkaversenyeknek.

 

Marketing

- Az év elején és az év végén is minden ongai lakásba eljuttattuk az egyesület színes 1 %-os szórólapját.

- Megjelentettük Onga 2010-es kulturális fali naptárát.

- Egyesületi karácsonyi üdvözlőlapokat készítettünk.

- Számos megyei kiadvány, újság és weboldalon is olvashatunk az OKE tevékenységéről.

 

Média stúdió

- Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszközállományát, bútorzatát önerőből fejlesztettük, bővítettük több mint 1 millió Ft értékben (beépített szekrények a studióba és az irattárba, új NIKKON D90-es fényképező kiegészítőkkel, fényképezőgéphez új objektív, tele konverter, cd tartó kofferek stb.).

- Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2009-ben az OKE készítette, fotózta le az a ballagó nyolcadikosokat a tablókhoz, fotóztuk le az iskola összes tanulóját és tanárát a decemberi iskolai kiadványhoz.

- Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

 

Egyéb tevékenységek

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, Görgey napok, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

- Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

- Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

 

Keresztapa program

- A moldvai csángó magyarok – Bulaj Celesztin – oktatásának támogatását tovább folytattuk, részeseként az un. Keresztapa programnak. Celesztinnek karácsonyra egy ajándékcsomagot küldtünk papír-írószerekkel, tanulási segédeszközökkel, könyvekkel és édességgel.

 

Pályázatok

- 2009-ben 11 különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül 7 nyert. A nyert pályázatok közül három a 2010. évre is áthúzódott, részben ebben az évben kerül megvalósításra.

 

Taggyűlések

- Az OKE 2009-ben hivatalos taggyűlést tartott január 3-án, február 18-án, március 3-án és május 17-én.

 

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2010. január 12-én.

 

Onga, 2010. január 12.

 

 

            Takács László                                                                        Kovács György

                   elnök                                                                                       titkár

                                                           Polák Péter

                                                  pénz- és ügyviteli felelős

Hitelesítők:

                        ……………………………..                         …………………………………

                                     Buzás Zoltán                                               Fata Edina

 

[Vissza]

Pálinkaverseny és képzésekKiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

Kiállításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése  Darvas Közösségi Ház és Múzeumba

XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása


XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megrendezésének támogatása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása


PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 
Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

918371

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...