English Deutche Szlovák Román Ukrán

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évre 1000/Ft-ban

Az Ongai Kulturális Egyesület

közhasznúsági jelentése a 2012. évre (E Ft-ban)

 

I. Számviteli beszámoló

 

A) Összes közhasznú tevékenység   bevétele

2775

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

1419

a) Alapítóktól

22

b) államháztartás más alrendszeréből

0

c) személyi jövedelemadó 1 %-a

261

d) egyéb támogatások: adományokból

1158

2. Pályázati úton elnyert támogatás

442

3. Közhasznú tevékenységből származó   bevétel

892

4. Egyéb bevétel

0

B) Vállalkozási tevékenység bevétele

408

6. Nem cél szerinti (vállalkozási )   bevétel

0

7. Egyéb cél szerinti tevékenység   bevétele

408

C) Összes bevétel

3183

D) Közhasznú tevékenység költségei

2519

E) Vállalkozási tevékenység költségei

370

1. Nem cél szerinti tevékenység   költségei

0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység   költségei

370

F) Összes tevékenység költségei

2889

G) Adózás előtti eredmény

294

H) Adófizetési kötelezettség

4

I) Tárgyévi eredmény

290

II. Költségvetési   támogatás felhasználása

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben   szervezetünk ilyenben nem részesült.

III. A vagyon   felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Eszközök

5522

Befektetett eszközök

4051

1. Immateriális javak

0

2. Tárgyi eszközök

4051

3. Befektetett pénzügyi eszközök

0

Forgóeszközök

1471

1. Készletek

0

2. Követelések

200

3. Értékpapírok

0

4. Pénzügyi eszközök

1271

Források

5522

Saját tőke

5088

1. Induló tőke

10

2. Eredmeénytartalék

4788

3. Tárgyévi eredmény

290

Céltartalék

0

Kötelezettségek

434

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

2. Rövidlejáratú kötelezettségek

434

IV. Cél szerinti   juttatások kimutatása

 

A) Személyi jellegű ráfordítások

0

1. Bérköltség

0

2. Megbízási díjak

0

3. Tiszeletdíjak

0

4. Személyi jellegű egyéb költségek

0

5. Személyi jellegű költségek köztrhei

0

B) Anyagjellegű ráfordítások

2242

C) Értékcsökkenési leírás

277

D) Egyéb ráfordítások

0

E) A szervezet által nyújtott támogatások

0

Összes ráfordítás

2889

V. Kapott támogatások

 

1. Onga   Nagyközség Önkormányzatától

0

2.   Pályázatok

442

BAZ m-i Mecénás keretből

292

Wekerle Sándor Alapkezelő (Pro   Renovanda C. H. K. S. E. SzA.)

150

3. Társadalmi szervezetek támogatása

 

4. Magánszemélyek 1% személyi   jövedelemadó

261

5. Magánszemélyek által nyújtott   támogatás

168

6. Gazdasági társaságok által nyújtott   támogatás

990

Összes támogatás

1861

VI. Vezető   tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

Adott költségtérítés

0

Bér

0

Útiköltség, napidíj

0

Egyéb költségtérítés, juttatás

0

A tárgyévben és az azt megelőző évben   szervezetünk ilyenben nem részesült.

 

VII. Az Ongai Kulturális Egyesület 2012. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló

 

 

- Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2012-ben alakulása óta az egyik legnehezebb évét élte meg. Az országos gondok, a gazdasági válság az egyesület anyagi helyzetét is hátrányosan érintette. A források, a szponzori támogatások, a pályázati lehetőségek beszűkültek, eltűntek, ami nagyban visszavetette az egyesület által szervezett korábbi években megszokott programok számát és sokszínűségét. Ugyanakkor mégis tavaly szerveztük meg az OKE történetének eddigi legnagyobb tömeget vonzó rendezvényét, a III. Ongai Regionális Pálinkaversenyt, mely hét megyére terjed ki, de neveztek Budapestről, Kecskemétről és Szlovákiából is. Országosan is figyelemre méltó, 346 nevezett pálinka mérettette meg magát. Az idei, januári IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny előkészületeinek döntő része is 2012-re esett. A IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyre 264 nevezőtől összesen 785 nevezett pálinka és párlat érkezett az ország egész területéről. A nevezések nagy száma jelzi a verseny széleskörű elismertségét, megerősítve a tavaly már elért, a gyulai országos verseny után az ország második legnagyobb pálinkaverseny pozícióját. A versenyen a bérfőzetők és a magánfőzetők mellett az idén már a nagyobb kereskedelmi főzdék is képviseltették magukat.

- A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat részeként 2012 januárjában került lebonyolításra

Az ünnepélyes eredményhirdetéshez kulturális programsorozat is társult, melyre január 21-én került sor Ongán, az általános iskolában és a művelődési házban. Az ünnepi program része volt Dr. Veres László történész, muzeológus előadása a pálinkáspoharak és üvegek történetéről, egész este zenélt az Agyagbanda zenekar, akik táncházat is tartottak, de fellépet Budapestről az ír és kelta zenét játszó MÉZ együttes és a helyi kötődésekkel is rendelkező Happy Blues Day zenekar is.

A gyerekeket játszóház, filcmesék, gyerekzumba és kézműves foglalkozások várták, míg a felnőttek teaházban, a gömöri Fruktárium Pálinka Kft pálinkatermében vagy a Castrum Boldua középkori étterem étkezdéjében pihenhettek meg egy kicsit. Árusok, bemutatók, kézműves vásár is várta az érdeklődőket.

- 2012 más területen is a pálinka éve volt az egyesületnél. Pálinka érzékszervi bírálati tréningeket szerveztünk havi rendszerességgel, folytattuk a pálinkáspohár történeti gyűjtemény bővítését, megtörtént a poharak leltározása, digitalizálása, az egyesület a 2013-as versenyre saját pálinkát készített.

- Munkánk nagyobb része az elmúlt évben a kevésbé látványos teendők felé tolódott el: leltárak, honismereti anyagok digitalizálása, helytörténeti kutatás, falumúzeum bővítés.

- Befejeztük Onga tanácsi anyagának digitalizálását, dvd-romra való felírását. A kész munka ünnepélyes átadására az idei kulturális napok keretében kerül sor.

- Az egyesület az önkormányzattal közösen a nyáron folytatta a munkákat a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán. Megkezdődött az udvari vizesblokk és wc-k kialakítása. A munka részeként megvalósult a szennyvízbekötés, az ivóvíz és az áram hátra vitele a majdani új épülethez. Az utcai kerítés fagy okozta hibái kijavításra kerültek, és befejeződött a múzeum terméskőlábazatának fugázása is, és tovább folytattuk a járda építését, amit téglával sikerült leburkolnunk.. Az év végére az udvari vizes blokk 90 %-ban elkészült (tető, szigetelés, ajtók-ablakok stb.).

- Egy impozáns, közel 60 négyzetméteres filagória és egy udvari kemence is tavaly, június 2-án került átadására a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán, ahol a Mintha zenekar etno-folk zenei koncertje várta az érdeklődőket. Az esemény része volt a VII. Ongai Kulturális Napoknak.

- Részt vettünk a VII. Ongai Kulturális Napok megrendezésében.

- A múzeumban az általános iskola felsős osztályának múzeumpedagógiai órát tartottunk, de számos külföldi vendéget is vendégül láttunk az intézményben, ahol esküvői fotózásokra, bemutatókra is sor került.

- A múzeum anyagát beleltároztuk, minden kiállított tárgyat lefotóztunk, digitalizáltunk, azok jelentős részét az interneten is elérhetővé tettük.

- Júniusban az Ongai Kulturális Egyesület a CIB Bankkal közösen többek között Pálinka piknik elnevezéssel pálinka megismerése képzést tartott a CIB Bank prémium ügyfelei számára.

- Szeptember 1-én az Ongai Kulturális Egyesület a III. Regionális Pálinkaverseny támogatóit, szponzorait hívta meg egy vacsorával egybekötött pálinka piknikre, ily módon is megköszönve nekik támogatásukat, önzetlen segítségüket.

- Július 6. és 9. között az egyesület Hernádcéce központtal Abaújban vett részt egy kirándulással egybekötött kihelyezett taggyűlésen, ahol többek között szó volt a jövő évi pálinka verseny és fesztivál előkészületeinek megkezdéséről.

- Két alkalommal parkosítottunk az általános iskolával és az önkormányzattal közösen a településenTavasszal az általános iskola Muskátli utca felöli kerítése mentén32 db smaragd tuját, a tornaterem előtti rózsákkal szegélyezett területre 4 magas törzsre oltott kecskerágót és a Balaton utcai bejárat mellé egy hatalmas csüngő puszta szilt ültettünk. A fásításban résztvevők másik fele a Főtér és a sorompó környékét, illetve a Berzsenyi utcai fasort (a tavalyi belvíz okozta fa kiszáradást pótlandóan) vette célba. A parkosítás részeként e három terület összesen 15 gömbkőrissel, 20 gömbjuharral, 10 ámbrafával, 5 vérszilvával és 5 magyallal gazdagodott.

November 6-án került az őszi fásításrat. A Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda, a Berzsenyi utca bevezető szakaszának páratlan oldalán gömb juharok és kőrisek, illetve vérszilvák pótlására került sor. A szőlőhegyre vezető úton mintegy két tucat platán fa került kiültetésre. A sportpálya kerítésének mentén több mint 50 darab vérszilva találta meg a helyét, míg a Berzsenyi utca Történelmi emlékparkjában és a Főtéren a kiszáradt és a kivágott fákat pótlandóan gömbkőrisek, gömbjuharok, hársfák, vérszilvák, egyéb díszfák és smaragdtuják lettek elültetve. A Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarára magas törzsre oltott magnólia került a földbe.

- Továbbra is minden hónapban megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut és annak internetes változatát.

- A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).

- Az egyesület készítette el a közmeghallgatásra a település önkormányzatának éves munkájáról szóló filmet.

- Megjelentettük Onga 2013-as kulturális fali naptárát.

- Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2012-ben az OKE készítette, fotózta le az a ballagó nyolcadikosok tablóképeit.

- Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz.

- Egyesületünk segítette a helyi kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.).

- Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal – támogatta a nagyközség intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

- Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

 

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2013. március 20-án.

 

     

                                                                                        Takács László

                                                                                                elnök

 

[Vissza]

Pálinkaverseny és képzések

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása

Quintessence projekt nap - a pálinkaverseny aranyérmes pálinkáinak és helyi termékek bemutatkozása
PÁLINAKMÚZEUM KIALAKÍTÁSA ONGÁN

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában

Ongai termelői piac

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Minden program...
Kiemelt linkek
Onga honlapja Ongai Horgász Egyesület Ongai Videótár Tata Lovasudvar Online Fotótanfolyam

2009.09.17. óta

674673

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...